Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Opbrengstgerich werken aan taal en rekenen in vo

Scholen hebben belangrijke stappen gezet in opbrengstgericht werken bij taal en rekenen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs dat door de Staatssecretaris aan de Tweede Kamers is aangeboden. Lees meer

Nieuwe regelgeving overgang po-vo

Op de website Nieuwe regelgeving overgang po-vo vindt u informatie over de met ingang van het schooljaar 2014-2015 veranderde regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Lees meer

Rekentoets vo 2015 in 10 vragen

Vanaf woensdag 4 maart starten de afnames van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Het CvTE heeft voor docenten de tien meest gestelde vragen over de rekentoets in 2015 op een rij gezet. Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
    Agenda
  • 27-05-2015 Inspiratiesessie rekenen en ICT Lees meer
  • 01-06-2015 Spelling en grammatica (mbo) Lees meer
  • 14-09-2015 Rekendidactiek (vo) Lees meer