Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Commissie verantwoorde invoering rekentoets

Er is een commissie van start gegaan die zich buigt over de vraag hoe kan worden voorkomen dat leerlingen de dupe worden van rekenonderwijs dat nog niet op orde is.  Lees meer

Voortgangsrapportage 2014

De bewindslieden van OCW hebben 13 juni 2014 een voortgangsrapportage over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen naar de Tweede Kamer verstuurd. Ze geven daarin aan onverkort vast te houden aan het invoeren van de rekentoets (vo) en coe's (mbo) met ingang van schooljaar 2015-2016. Lees meer

Rekenen op het vo. Startrapportage Intensiveringstraject

Het Steunpunt taal en rekenen vo publiceert de bevindingen uit het intensiveringstraject rekenen vo in een startrapportage. De rapportage bevat bevindingen van gesprekken op 323 scholen over het rekenonderwijs. Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
  Agenda
 • 17-09-2014 Taal-spelactiviteiten voor het jonge kind Lees meer
 • 22-09-2014 Omgaan met dyslexie in het basisonderwijs Lees meer
 • 23-09-2014 Elke rekencoach een VIP (po) Lees meer
 • 24-09-2014 Rekenprikkels (po) Lees meer
 • 25-09-2014 Over rekenen gesproken (mbo) Lees meer
 • 25-09-2014 Het extra uur taal: wat en hoe? (vo) Lees meer
 • 29-09-2014 Flitsbijeenkomst rekentoets 2015 (Heerenveen) Lees meer
 • 30-09-2014 Differentiatie bij taalvaardigheden (havo/vwo) Lees meer
 • 01-10-2014 Flitsbijeenkomst rekentoets 2015 (Zwolle) Lees meer
 • 01-10-2014 Begrijpend lezen (po/vo) Lees meer