Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Beantwoording vragen plan over rekenen

De bewindslieden van OCW hebben in een brief aan de Tweede Kamer vragen over het cijfer voor de rekentoets op bijlage en het plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden beantwoord. Lees meer

Aanvullende informatie over rekentoets 2014

De kaders die voor, tijdens en na de afname van de rekentoets vo in acht genomen moeten worden zijn door CvE geactualiseerd in de brochure ‘Kaders en regels rekentoets 2014’ en de bijbehorende activiteitenplanning. Lees meer

Voorbeeldexamens Nederlands h/v 2015

In de syllabi Nederlands voor havo en vwo zijn als bijlage voorbeeldexamens opgenomen ter illustratie van de veranderingen van het centraal examen 2015. Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
    Agenda
  • 22-04-2014 Op weg met de instellingsexamens taal - Den Bosch (mbo) Lees meer
  • 14-05-2014 Groepsplannen taal en rekenen, zo doe je dat! (po) Lees meer
  • 22-05-2014 Referentieniveau en opbrengstgericht werken (po) Lees meer
  • 27-05-2014 Woordenschat zo doe je dat! (po) Lees meer
  • 05-06-2014 Inspiratiedag literatuuronderwijs Lees meer
  • 12-06-2014 De praktijk van dyslexie in de klas (vo) Lees meer
  • 24-06-2014 Begrijpend lezen in alle vakken in het vo en mbo Lees meer
  • 25-09-2014 Over rekenen gesproken (mbo) Lees meer