In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Overgang po-vo rekenen

De NVORWO, de NVvW en SLO vragen uw mening en ervaringen naar de overgang po-vo. De informatie wordt gebruikt voor een publicatie over dit thema met achtergrondinformatie, handvatten en voorbeelden.
Lees meer

Servicedocument rekenexamens mbo

Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft een servicedocument gemaakt waarin een overzicht wordt gegeven van de verschillende centrale rekenexamens die op dit moment kunnen worden afgenomen.  Lees meer

Pilot 3S rekenen

CvTE heeft een rapport gepresenteerd met conclusies over de bevindingen van de pilot 3S. Er wordt onder meer geconcludeerd dat het mogelijk is een valide en betrouwbare rekentoets 3S te construeren  en dat de voorbeeldrekentoets een goede operationalisering van de rekentoetswijzer 3S is. 
Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
  Agenda
 • 01-06-2016 Regionale netwerkbijeenkomst rekenen (noord) Lees meer
 • 08-06-2016 Regionale netwerkbijeenkomst rekenen (zuid) Lees meer
 • 13-06-2016 Regiobijeenkomst Masterplan Dyscalculie Lees meer
 • 15-06-2016 Regionale netwerkbijeenkomst rekenen (midden) Lees meer
 • 05-09-2016 Spoedcursus rekendidactiek (vo + mbo) Lees meer
 • 20-09-2016 Aan de slag met woordenschat (po/so) Lees meer
 • 13-12-2016 Training Rekencoördinator (vo & mbo) Lees meer
 • 17-01-2017 Aan de slag met woordenschat (po/so) Lees meer
 • 21-03-2017 Aan de slag met woordenschat (po/so) Lees meer