In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Regeerakkoord 2017-2021

In het regeerakkoord is opgenomen dat in het voortgezet onderwijs een alternatief komt voor de rekentoets. Het alternatief treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking en wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen. Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
    Agenda
  • 07-03-2018 Dyslexiecoach Lees meer
  • 15-03-2018 Activerende werkvormen en ICT in de talenles (vo) Lees meer