In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Resultaten rekentoets openbaar

De resultaten op de rekentoets van 2015 zijn openbaar gemaakt. Het gaat om de resultaten van 2015 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau. Lees meer

Rekentoetsklacht.nl

Op 11 januari lanceerde het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) de website Rekentoetsklacht.nl. Op deze website kunnen scholieren informatie vinden over de rekentoets en hun klachten indienen. Lees meer

Eindtoets in 2016

Alle basisschoolleerlingen maken verplicht in groep 8 een eindtoets. Scholen kunnen dit schooljaar uit drie toetsen kiezen. Scholen kunnen zich van 1 december 2015 tot en met 31 januari 2016 inschrijven voor een eindtoets, die vervolgens tussen 15 april en 15 mei 2016 wordt afgenomen.  Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
  Agenda
 • 11-02-2016 Regionale netwerkbijeenkomst rekenen (midden) Lees meer
 • 12-02-2016 Rekenen op Taal (po) Lees meer
 • 17-02-2016 Spelling en grammatica (vmbo, onderbouw havo/vwo) Lees meer
 • 18-02-2016 Spelling op z'n best (po) Lees meer
 • 22-02-2016 Regionale netwerkbijeenkomst rekenen (zuid) Lees meer
 • 24-02-2016 Regionale netwerkbijeenkomst rekenen (noord) Lees meer
 • 07-03-2016 Omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs Lees meer
 • 09-03-2016 Als lezen moeilijk gaat (mbo) Lees meer
 • 11-03-2016 Nationale Rekencoördinator Dag (po) Lees meer
 • 22-03-2016 Zwakke rekenaars vooruit helpen Lees meer