Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Bezwaar tegen lager rekenniveau

De MBO Raad kan zich op hoofdlijnen vinden in de brief en het rapport van de commissie Steur over de stand van zaken invoering referentieniveaus, maar is minder gelukkig met het voornemen om voor vmbo-bb'ers een lager toetsniveau door te voeren.  Lees meer

Conceptversie toetswijzer DTT

Het CvTE heeft de conceptversie van de toetswijzer van de diagnostische tussentijdse toets gepubliceerd. De toetswijzer geeft het scholenveld informatie over de inhoud van de DTT en de manier waarop getoetst wordt.  Lees meer

Kamerbrief taal en rekenen

De bewindslieden van OCW hebben 17 december 2014 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen in vo en mbo. Uitgangspunt is dat rekenen in 2020 op orde is, er wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag en doorontwikkeling van de rekentoets, het advies van de commissie-Steur wordt overgenomen en er komt maatwerk voor rekenzwakke leerlingen.
Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
  Agenda
 • 27-01-2015 De rekentoets halen in 2015! (Eindhoven) Lees meer
 • 04-02-2015 Protocol Leesproblemen en Dyslexie in groep 1 en 2 Lees meer
 • 10-02-2015 Spreken en luisteren van 1F naar 4F (vo) Lees meer
 • 11-02-2015 Werken aan woordenschat in groep 1 t/m 4 Lees meer
 • 11-02-2015 Zwakke rekenaars Lees meer
 • 18-03-2015 Taalstimulerend zaakvakonderwijs in groep 4 t/m 8 Lees meer
 • 08-04-2015 Nationale Dyslexie Conferentie 2015 Lees meer
 • 14-04-2015 Werken met tussendoelen lezen in de onderbouw vo Lees meer
 • 14-04-2015 Tussendoelen lezen in de onderbouw van het vo Lees meer