Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Openbare referentiesets taal en rekenen

Het CvTE heeft referentiesets taal en rekenen gepubliceerd. Hiermee maakt het college inzichtelijk op welke manier de landelijke referentiecesuren voor de referentieniveaus taal en rekenen tot stand gekomen zijn. 
Lees meer

Nieuwe voorbeeldrekentoetsen beschikbaar

Er zijn nieuwe voorbeeldrekentoetsen 2F en 3F van het afnamejaar 2013-2014 beschikbaar in pdf. Op die manier is inzicht te krijgen in de rekentoets vo, zonder dat daar geen aparte software voor nodig is. Bij de voorbeeldtoetsen zijn omzettingstabellen beschikbaar, waarmee de score naar een cijfer kan worden omgezet. Lees meer

Eindtoets en basisschooladvies

Alle leerlingen in groep 8 maken voortaan een eindtoets. Zo wordt onder meer duidelijk waar de leerling staat ten opzichte van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Scholen kunnen kiezen voor de centrale eindtoets, die door de overheid ter beschikking wordt gesteld, of voor een andere eindtoets waarvan het gebruik door de minister is toegelaten. Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
  Agenda
 • 18-11-2014 Rekenen in alle vakken (vmbo) Lees meer
 • 19-11-2014 De Taallijn en Interactief Taalonderwijs in de praktijk Lees meer
 • 21-11-2014 Doorgaande leeslijn in wetenschappelijk perspectief Lees meer
 • 21-11-2014 Dyslexiecoach (po/vo/mbo) Lees meer
 • 26-11-2014 Taalgerichte didactiek en curriculum Lees meer
 • 27-11-2014 Alle vaardigheden op één dag (vo) Lees meer
 • 08-01-2015 De rekentoets halen in 2015! (Utrecht) Lees meer
 • 12-01-2015 De rekentoets halen in 2015! (Assen) Lees meer
 • 13-01-2015 Doorlopende leerlijn po/vo rekenen Lees meer
 • 22-01-2015 Panama-conferentie 2015 Lees meer