Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Nieuwe regelgeving overgang po-vo

Op de website Nieuwe regelgeving overgang po-vo vindt u informatie over de met ingang van het schooljaar 2014-2015 veranderde regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Lees meer

Rekentoets vo 2015 in 10 vragen

Vanaf woensdag 4 maart starten de afnames van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Het CvTE heeft voor docenten de tien meest gestelde vragen over de rekentoets in 2015 op een rij gezet. Lees meer

Veldraadpleging conceptsyllabus rekenen (2F en 3F) vo en mbo

De conceptsyllabus wordt met een toelichting zowel via een digitale als fysieke veldraadpleging voorgelegd aan belanghebbenden. De resultaten worden door de syllabuscommissie gewogen en verwerkt in de syllabus die in april door het CvTE zal worden vastgesteld en aangeboden aan het ministerie. Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
    Agenda
  • 07-04-2015 Het oplossen van talige rekenopgave (po) Lees meer
  • 08-04-2015 Nationale Dyslexie Conferentie 2015 Lees meer
  • 14-04-2015 Werken met tussendoelen lezen in de onderbouw vo Lees meer
  • 14-04-2015 Woordenschat zo doe je dat! Groep 1-3 Lees meer