In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Kamerbrief met informatie over rekentoets

De resultaten van de rekentoets tellen in schooljaar 2017/2018 niet mee voor het behalen van het diploma vmbo en havo en de expertgroepen krijgen meer tijd voor het uitwerken van een alternatief voor de rekentoets. Dat staat in een brief die op 14 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd. Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
    Agenda
  • 25-09-2017 Leergang Taalcoördinator Lees meer
  • 26-09-2017 Regionale netwerkbijeenkomst rekenen (zuid west) Lees meer
  • 27-09-2017 Regionale netwerkbijeenkomst rekenen (zuid oost) Lees meer
  • 28-09-2017 Regionale netwerkbijeenkomst rekenen (noord) Lees meer
  • 05-10-2017 Passende Perspectieven (po, sbo) Lees meer
  • 12-10-2017 Nationaal Congres Taal en Lezen (po) Lees meer
  • 20-11-2017 Tel mee met taal Lees meer