In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Alternatief voor rekentoets

De Tweede Kamer heeft in december 2016 een motie aangenomen, waarin is bepaald dat staatssecretaris Dekker in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets –bedacht door de NVvW – moet uitwerken. Lees meer

Handreikingen rekenen 2F en 3F verschenen

Er zijn handreikingen verschenen voor rekenen 2F en 3F. Deze handreikingen geven inzicht in hoe leerlingen geantwoord hebben op de rekentoetsen. Lees meer

Kamerbrief stand van zaken invoering referentieniveaus

Op 11 november 2016 stuurden de minister en staatsecretaris van OCW een brief naar de Tweede Kamer met daarin de stand van zaken van de invoering van de referentieniveaus 2016. Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
    Agenda
  • 21-03-2017 Aan de slag met woordenschat (po/so) Lees meer
  • 22-03-2017 Grote Rekendag (po) Lees meer
  • 06-04-2017 Taal- en rekenconferentie 2017 (vo, mbo) Lees meer