Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Veldraadpleging conceptsyllabus rekenen (2F en 3F) vo en mbo

De conceptsyllabus wordt met een toelichting zowel via een digitale als fysieke veldraadpleging voorgelegd aan belanghebbenden. De resultaten worden door de syllabuscommissie gewogen en verwerkt in de syllabus die in april door het CvTE zal worden vastgesteld en aangeboden aan het ministerie. Lees meer

Kamerbrief taal en rekenen

De bewindslieden van OCW hebben 17 december 2014 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen in vo en mbo. Uitgangspunt is dat rekenen in 2020 op orde is, er wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag en doorontwikkeling van de rekentoets, het advies van de commissie-Steur wordt overgenomen en er komt maatwerk voor rekenzwakke leerlingen.
Lees meer

Keuzemogelijkheden eindtoets schooljaar 2014-2015

In het overgangsjaar 2014-2015 mogen basisscholen zelf bepalen welke eindtoets zij gebruiken. De eindtoets moet wel voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden uit het Toetsbesluit Primair Onderwijs.  Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
  Agenda
 • 06-03-2015 Nationale Rekencoördinator Dag 2015 Lees meer
 • 17-03-2015 Begrijpend lezen en woordenschat (vo) Lees meer
 • 17-03-2015 Passende perspectieven voor leerlingen (po) Lees meer
 • 18-03-2015 Taalstimulerend zaakvakonderwijs in groep 4 t/m 8 Lees meer
 • 24-03-2015 Rekenbeleidsplan in één dag (vo) Lees meer
 • 25-03-2015 De lezer van nu: Over aan- en afhakers Lees meer
 • 07-04-2015 Het oplossen van talige rekenopgave (po) Lees meer
 • 08-04-2015 Nationale Dyslexie Conferentie 2015 Lees meer
 • 14-04-2015 Werken met tussendoelen lezen in de onderbouw vo Lees meer
 • 14-04-2015 Woordenschat zo doe je dat! Groep 1-3 Lees meer