In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Rekenopgaven-etalage

In de Rekenopgaven-etalage vindt u (ongeveer) 90% van de in het afgelopen studiejaar gebruikte opgaven van de rekentoets. U kunt zelf een selectie maken en de geselecteerde opgaven kunnen als pdf worden gedownload en opgeslagen.
Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
  Agenda
 • 25-10-2016 Netwerkbijeenkomst rekenen vo (midden) Lees meer
 • 07-11-2016 Inspiratie voor de wiskundeles (vo) Lees meer
 • 14-11-2016 Cursus Rekencoördinator (vo) Lees meer
 • 22-11-2016 Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van PO naar VMBO Lees meer
 • 23-11-2016 Inspiratie voor de rekenles (vo, mbo) Lees meer
 • 13-12-2016 Training Rekencoördinator (vo & mbo) Lees meer
 • 14-12-2016 Rekenconferentie vo-mbo Lees meer
 • 17-01-2017 Aan de slag met woordenschat (po/so) Lees meer
 • 21-03-2017 Aan de slag met woordenschat (po/so) Lees meer
 • 22-03-2017 Grote Rekendag (po) Lees meer