Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Spelling terug in examen Nederlands

In de Tweede Kamer is brede steun om puntenaftrek te hanteren bij incorrect taalgebruik (waaronder spelling). Staatssecretaris Dekker heeft het CvTE verzocht om voor het examenjaar 2016 een aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik bij de antwoorden op open vragen op te nemen. Lees meer

Voortgangsrapportage rekenen

De bewindslieden van OCW geven in de rapportage aan de Tweede Kamer aan dat de rekentoets dit jaar beter is gemaakt dan in 2014. Lees meer

Syllabus rekenen 2F en 3F (vo en mbo)

Op 25 juni is de regeling waarmee de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo is vastgesteld door het CvTE, en goedgekeurd door de minister en staatssecretaris, gepubliceerd in de Staatscourant. Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
  Agenda
 • 14-09-2015 Rekendidactiek (vo) Lees meer
 • 17-09-2015 Vlot technisch lezen in de middenbouw (po) Lees meer
 • 22-09-2015 Workshop Rekenen en taal Lees meer
 • 23-09-2015 Rekendidactiek basis (vo en mbo) Lees meer
 • 01-10-2015 Examentraining Nederlands havo/vwo Lees meer
 • 01-10-2015 Begrijpend lezen in alle vakken (vo, mbo) Lees meer
 • 01-10-2015 Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Lees meer
 • 08-10-2015 Succeservaringen met lezen in groep 3 Lees meer
 • 12-10-2015 Taalcoördinator in actie voor effectief taalbeleid Lees meer
 • 10-11-2015 Schrijven om te leren (po) Lees meer