In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Alternatief rekentoets

In december 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin is bepaald dat de staatssecretaris er in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets moet uitwerken. De staatssecretaris heeft nu laten weten dat er rond de zomer van 2017 een alternatief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Lees meer

Bevoegdheid voor rekenen

Het ministerie van OCW heeft bekend gemaakt welke leraren bevoegd zijn om rekenen te geven en welke leraren eerst een nascholing moeten volgen. In de onderbouw van havo/vwo en vmbo is een scholing in rekendidactiek nodig en in de bovenbouw van havo/vwo zijn eerstegraads leraren in de vakken wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie daarvoor bevoegd. Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
    Agenda
  • 02-07-2017 Internationale rekenconferentie 2017 Lees meer
  • 04-09-2017 Spoedcursus rekendidactiek (vo + mbo) Lees meer
  • 04-09-2017 Rekencoördinator (vo & mbo) Lees meer
  • 13-09-2017 Dyslexiecoach (po/vo/mbo) Lees meer
  • 18-09-2017 Tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau Lees meer
  • 25-09-2017 Leergang Taalcoördinator Lees meer
  • 05-10-2017 Passende Perspectieven (po, sbo) Lees meer
  • 12-10-2017 Nationaal Congres Taal en Lezen (po) Lees meer