Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Conceptversie toetswijzer DTT

Het CvTE heeft de conceptversie van de toetswijzer van de diagnostische tussentijdse toets gepubliceerd. De toetswijzer geeft het scholenveld informatie over de inhoud van de DTT en de manier waarop getoetst wordt.  Lees meer

Kamerbrief taal en rekenen

De bewindslieden van OCW hebben 17 december 2014 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen in vo en mbo. Uitgangspunt is dat rekenen in 2020 op orde is, er wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag en doorontwikkeling van de rekentoets, het advies van de commissie-Steur wordt overgenomen en er komt maatwerk voor rekenzwakke leerlingen.
Lees meer

Keuzemogelijkheden eindtoets schooljaar 2014-2015

In het overgangsjaar 2014-2015 mogen basisscholen zelf bepalen welke eindtoets zij gebruiken. De eindtoets moet wel voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden uit het Toetsbesluit Primair Onderwijs.  Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
  Agenda
 • 08-01-2015 De rekentoets halen in 2015! (Utrecht) Lees meer
 • 12-01-2015 De rekentoets halen in 2015! (Assen) Lees meer
 • 13-01-2015 Doorlopende leerlijn po/vo rekenen Lees meer
 • 21-01-2015 Taal leren en ICT (vo) Lees meer
 • 22-01-2015 Panama-conferentie 2015 Lees meer
 • 27-01-2015 De rekentoets halen in 2015! (Eindhoven) Lees meer
 • 04-02-2015 Protocol Leesproblemen en Dyslexie in groep 1 en 2 Lees meer
 • 10-02-2015 Spreken en luisteren van 1F naar 4F (vo) Lees meer
 • 11-02-2015 Werken aan woordenschat in groep 1 t/m 4 Lees meer
 • 11-02-2015 Zwakke rekenaars Lees meer