In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Eindtoets in 2016

Alle basisschoolleerlingen maken verplicht in groep 8 een eindtoets. Scholen kunnen dit schooljaar uit drie toetsen kiezen. Scholen kunnen zich van 1 december 2015 tot en met 31 januari 2016 inschrijven voor een eindtoets, die vervolgens tussen 15 april en 15 mei 2016 wordt afgenomen.  Lees meer

Rekenbeleid na aangenomen moties

Op 22 oktober 2015 hebben de bewindslieden van OCW opnieuw een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de rekentoets en het rekenonderwijs. In deze brief geven ze aan hoe ze uitvoering geven aan de op 13 oktober aangenomen moties Lees meer

Kamerdebat rekentoets

Uit het debat van 7 oktober 2015 in de Tweede Kamer blijkt dat er geen meerderheid is voor het verplicht laten meetellen van de rekentoets in vmbo en havo. Eerder hadden de bewindslieden al laten weten dat de toets voorlopig op mbo niet gaat meetellen. Lees meer
banner-DLL-336x280.gif
 
    Agenda
  • 01-12-2015 Flitsbijeenkomst rekentoets vo (Utrecht) Lees meer
  • 02-12-2015 Flitsbijeenkomst rekentoets vo (Heereveen) Lees meer
  • 03-12-2015 De praktijk van dyslexie in de klas (vo) Lees meer
  • 07-12-2015 Rekendidactiek (vo) Lees meer
  • 08-12-2015 Examentraining rekenen vo/mbo Lees meer
  • 09-12-2015 Mbo taalconferentie 5.0 Lees meer
  • 12-02-2016 Rekenen op Taal (po) Lees meer
  • 07-04-2016 Rekencoördinator (vo & mbo) Lees meer