Aan de slag

Zowel binnen het onderwijs als er buiten maken mensen zich zorgen over het niveau van het taal- en rekenonderwijs. Door de overheid is er met de invoering van referentieniveaus een stap gezet om het vertrouwen in het onderwijs in deze vakken te herstellen. Dat wordt ondersteund door wetgeving en beleid betreffende toetsen en examens. Maar met wet en regelgeving is niet alles gezegd: de daadwerkelijke aandacht voor deze vakken moet verankerd zijn in de scholen en het onderwijs zelf.

Verbeter de aansluiting tussen sectoren


De meeste scholen zijn ondertussen aan de slag met de referentieniveaus. Op de eerste plaats binnen de eigen school, maar soms ook samen met andere scholen uit andere onderwijssectoren. Van een aantal van deze scholen vindt u hier een beschrijving van wat ze hebben gedaan. U vindt hier echter ook producten die deze scholen hebben ontwikkeld. Daarnaast kunt u hier uw eigen kennis testen en vindt u hier een overzicht van taal- en rekentoetsen.