Checklist
Deze checklist kan u behulpzaam zijn bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor de doorlopende taal en/of rekenen, binnen uw eigen schoolorganisatie of over de grenzen van schooltypen heen.