Overdracht van gegevens
Bij het samenwerken van scholen in verschillende schooltypen is een van de eerste aandachtspunten het overdragen van leerlinggegevens. We hebben voor u een aantal in het oog springende initiatieven op het terrein van overdrachtsdocumenten in beeld gebracht. We laten u vervolgens zien welke elementen onzes inziens een plaats verdienen in een overdrachtsdocument. We hebben er niet voor gekozen een overdrachtsdocument te ontwikkelen wat u zo kunt inzetten omdat zo'n document altijd op de maat van de wensen van de meewerkende scholen moet worden samengesteld. We denken wel dat u relatief eenvoudig met datgene wat u hier vindt zelf een overdrachtsdocument kunt samenstellen.