Schoolpraktijk
U vindt hier informatie uit de praktijk van scholen en instellingen die bezig zijn met het ontwikkelen, invoeren en werken met doorlopende leerlijnen taal en rekenen en de referentieniveaus. We hopen u met de informatie uit de schoolpraktijk te inspireren en mogelijk handvatten aan te reiken om vanuit uw eigen school te werken aan doorlopende leerlijnen.

Een aantal van de scholen werkten samen in landelijke pilots. In deze pilots zijn steeds meerdere scholen van twee verschillende onderwijstypen gezamenlijk bezig  geweest een doorlopende leerlijn vorm te geven, om zo de aansluiting voor de leerling tussen beide sectoren op het gebied van taal en rekenen te verbeteren. Van deze pilots zijn beschrijvingen van wat er is gebeurt, ervaringen en ook producten beschikbaar. De producten uit de pilots zijn zeer divers, het gaat om handreikingen, presentaties, beleidsplannen, etc. De eindrapportage van deze pilots vindt u hier.

Bijsterveldtpilotbijeenkomst.jpg
Minister van Bijsterveldt tijdens pilotbijeenkomst (Den Haag, 2010)

Daarnaast zijn er individuele pilots. Het betreft hier ervaringen van individuele scholen die bezig zijn geweest met het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor taal en/of rekenen. De portretten geven een beeld van wat deze scholen doen om de overgang van de ene onderwijssector naar de andere te verbeteren.

Via het zijmenu kunt u van minstens 14 groepen van scholen op de diverse sectorovergangen ervaringen en soms ook producten vinden. Daarnaast vindt u daar concrete instrumenten om te werken aan doorlopende leerlijnen die op alle sectorovergangen in te zetten zijn.