Individuele pilots

Bij de invoering van de referentieniveaus in augustus 2010, zijn er naast de landelijke pilots ook op andere plaatsen in Nederland individuele pilots gestart. Van een aantal individuele pilots zijn portetten gemaakt. De portretten geven een beeld van wat deze scholen doen om de overgang van de ene onderwijssector naar de andere te verbeteren. Daarnaast zijn er beschrijvingen van de ervaringen van individuele scholen die bezig zijn met het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor taal en/of rekenen.

Van voor- en vroeschoolse educatie naar primair onderwijs

Van primair naar voortgezet onderwijs

Van voortgezet onderwijs (vmbo) naar middelbaar beroepsonderwijs

Van middelbaar beroepsonderwis naar hoger onderwijs

  • Volgt nog

Van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs

  • Volgt nog