Online Training

Onderzoek uw kennis van het referentiekader taal en rekenen

Veel leraren willen zich bekwamen in hun kennis van de referentieniveaus taal en rekenen. Dat kan door het bekijken van de website en door het lezen van rapporten als Over de drempels van taal en rekenen en Het referentiekader zelf. Maar als u graag actief leert, is deze Online Training Referentiekader een aantrekkelijke en snelle manier om meer inzicht te verwerven.

In de onderliggende pagina's treft u tal van voorbeelden aan waarmee u kunt bepalen of u opdrachten of leerlingproducten op het juiste referentieniveau kunt inschatten. Bij rekenen maakt u vooraf een keuze voor een bepaald niveau. Bij taal hoeft dat niet. Probeer bij elk kenmerk van de opdracht het juiste referentieniveau te bepalen. U geeft dit aan door het aanvinken van een hokje. Als u klaar bent, klikt u op de check knop.  Hierna krijgt u de beoordeling van de deskundige te zien.

Maak een keuze: