Toetsplanning
Om te bepalen of leerlingen en studenten het gevraagde referentieniveau beheersen, zijn toetsen nodig. Daarom is er naast een doorlopende leerlijn ook een doorlopende toetslijn opgesteld met verplichte centrale toetsen en examens.
Om toetsen te selecteren of te ontwikkelen is het relevant om iets over toetsvormen te weten. Gaat het om formatief toetsen of summatief toetsen? Wat zijn voorbeelden daarvan?