Agenda
8 juni 2017
Leerlingen motiveren voor rekenen (vo, mbo)
Op 8 juni 2017 organiseert CPS de training Leerlingen motiveren voor rekenen. U leert leerlingen motiveren voor het vak rekenen, ook nu de rekentoets niet meetelt. De training is gebaseerd op het Raamwerk Rekenen.
4 september 2017
Spoedcursus rekendidactiek (vo + mbo)
Op 4 september 2017 start CPS een Spoedcursus rekendidactiek. Daarmee bent u in drie dagen startbekwaam voor rekenlessen.
4 september 2017
Rekencoördinator (vo & mbo)
Op 4 september 2017 start CPS de praktijkgerichte leergang Rekencoördinator vo - mbo. U ontwikkelt expertise van startbekwaam naar vakbekwaam tot rekencoördinator.
13 september 2017
Dyslexiecoach (po/vo/mbo)
Op 13 september 2017 start KPC Groep de vierdaagse training Dyslexiecoach. In de training wordt uitgegaan van de taken en verantwoordelijkheden van een dyslexiecoach. Centraal staat de inbedding van deze taak binnen de school en het oefenen van de benodigde vaardigheden voor het coachen van deze leerlingen.
18 september 2017
Tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau
Op 18 september 217 organiseert CPS de studiedag Tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau. U maakt kennis met een eenduidige aanpak om op de eigen school rekenresultaten te verbeteren.
25 september 2017
Leergang Taalcoördinator
Op 25 september 2017 start CPS de leergang Taalcoördinator: de taalcoördinator in actie voor effectief taalbeleid. Tijdens de leergang leert u welke acties u moet ondernemen mom taal op school meer aandacht te geven en ook de aandacht van collega's krijgt.
5 oktober 2017
Passende Perspectieven (po, sbo)
Op 5 oktober 2017 organiseert CPS de training Passende Perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Tijdens de training wordt u op weg geholpen om doelgericht te werken via afgeleide leerroutes taal en rekenen.
12 oktober 2017
Nationaal Congres Taal en Lezen (po)
Op 12 oktober 2017 organiseert CPS het Nationaal Congres Taal en Lezen. Het thema van dit congres is 'Taal om te leren'. Dit thema wordt vormgegeven in humorvolle lezingen, interactieve sessie en aansprekende workshops.