<< Terug naar het overzicht.
13-09-2017
Dyslexiecoach (po/vo/mbo)
Op 13 september 2017 start KPC Groep de vierdaagse training Dyslexiecoach. In de training wordt uitgegaan van de taken en verantwoordelijkheden van een dyslexiecoach. Centraal staat de inbedding van deze taak binnen de school en het oefenen van de benodigde vaardigheden voor het coachen van deze leerlingen.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de trainingsdagen alle taken behorende bij een coach oefenen en vastleggen in een plan. Gedegen kennis van dyslexie is geen voorwaarde. Het gaat met name om het coachen en de coördinatie van de begeleiding.

Vervolgdata: 11 oktober, 15 november 2017 en 10 januari 2018.

Doelgroep: personen die de taak of functie van dyslexiecoach binnen de school vorm willen geven, bijvoorbeeld docenten, mentoren, remedial teachers en leerlingbegeleiders.

Locatie: 's-Hertogenbosch.