<< Terug naar het overzicht.
04-09-2017
Rekencoördinator (vo & mbo)
Op 4 september 2017 start CPS de praktijkgerichte leergang Rekencoördinator vo - mbo. U ontwikkelt expertise van startbekwaam naar vakbekwaam tot rekencoördinator.

De leergang is een optelsom van kennis en vaardigheden. Na afloop van de leergang:

 • Heeft u inzicht in de opbouw van en de uitgangspunten van de referentieniveaus rekenen.
 • Heeft u inzicht in de elementen van effectief rekenonderwijs en deze geprojecteerd op uw eigen school.
 • Heeft u inzicht in de wijze waarop verschillende rekenlijnen aan leerlingen in het basisonderwijs worden aangeboden.
 • Weet hoe u de succeservaringen van uw leerlingen met rekenen vergroot, waardoor hun motivatie om te rekenen toeneemt.
 • Kunt u signaleren of de rekenontwikkeling van leerlingen in de pas loopt met de referentieniveaus.
 • Heeft u uw didactische repertoire uitgebreid door kennis en toepassing van rekendidactische modellen zoals het handelings- en het drieslagmodel.
 • Kunt u uw rekenlessen gedifferentieerd inrichten.
 • Kunt u een rekenwerkgesprek met leerlingen voeren.
 • Weet u wat de kenmerken van zwakke en sterke rekenaars zijn en hoe u kunt inspelen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
 • Kunt u het stappenplan van effectief veranderen toepassen.
 • Heeft u aangrijpingspunten om directie, middenmanagers en docenten effectief te engageren voor gewenste veranderingen.
 • Kunt u collega’s van de school constructief feedback te geven.
 • Heeft u vaardigheden voor het observeren van (reken)lessen en het coachen van collega-docenten.

Duur van de leergang: 9 dagen.

Doelgroep: (aankomende) rekencoördinatoren in het voortgezet onderwijs (vmbo, ,havo, vwo) en mbo.

Locatie: CPS, Amersfoort.

Meer informatie en aanmelden >>