<< Terug naar het overzicht.
08-06-2017
Leerlingen motiveren voor rekenen (vo, mbo)
Op 8 juni 2017 organiseert CPS de training Leerlingen motiveren voor rekenen. U leert leerlingen motiveren voor het vak rekenen, ook nu de rekentoets niet meetelt. De training is gebaseerd op het Raamwerk Rekenen.

U leert leerlingen die negatieve rekenervaringen en rekenhiaten hebben opgebouwd te motiveren voor de rekenlessen door de stof aan te bieden in de vorm van rekenactiviteiten. Leerlingen zullen de stof daardoor sneller begrijpen. Tijdens de training wordt een koppeling gemaakt naar de eigen praktijk: welke onderdelen uit de methode kunt u vervangen door deze activiteiten? En wat is op school nodig om de rekenactiviteiten een vast onderdeel van de rekenles te maken?

Doelgroep: docenten voortgezet onderwijs en mbo die rekenles geven.

Locatie: CPS, Amersfoort.

Meer informatie en aanmelden >>