<< Terug naar het overzicht.
18-09-2017
Tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau
Op 18 september 217 organiseert CPS de studiedag Tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau. U maakt kennis met een eenduidige aanpak om op de eigen school rekenresultaten te verbeteren.

In de training wordt een aanpak bij tegenvallende resultaten gedemonstreerd:

  1. Analyse van de resultaten op school- en groepsniveau.
  2. Werken met leerlijnen en het kennen van de cruciale leermomenten bij:
    a. Contextopgaven (verbanden, meten & meetkunde);
    b. Basisbewerkingen (getallen);
    c. Breuken, procenten, decimalen en verhoudingen.
  3. Ontwerpen van instructie voor zwakke en sterke rekenaars, aansluitend bij het hoofdlijnenmodel rekenen, en de toepassing ervan.


Doelgroep: leraren en intern coördinatoren in het primair onderwijs.

Locatie: CPS, Amersfoort.

Meer informatie en aanmelden >>