<< Terug naar het overzicht.
07-03-2018
Dyslexiecoach
Op 7 maart 2018 start KPC-Groep de training Dyslexiecoach. In deze training leert u belangenbehartiger te zijn van de dyslectische leerlingen een begeleidingsplan op te stellen en uit te voeren en collega-leerkrachten te adviseren.

Dankzij jarenlange ervaring met dyslexie in het onderwijs als adviesbureau, de participatie van KPC Groep in het Masterplan Dyslexie, de vragen vanuit het onderwijsveld en de kennis en expertise van onze adviseurs heeft KPC Groep de zeer praktische training ‘Dyslexiecoach’ ontwikkeld.

Doelgroep: docenten, leerlingbegeleiders, mentoren, zorgcoördinatoren, begeleiders, remedial teachers in po, vo, (v)so, pro en mbo.

Vervolgdata: 11 april, 16 mei en 20 juni 2018.

Meer informatie en inschrijven >