Agenda
18 september 2017
Tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau
Op 18 september 217 organiseert CPS de studiedag Tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau. U maakt kennis met een eenduidige aanpak om op de eigen school rekenresultaten te verbeteren.
4 september 2017
Rekencoördinator (vo & mbo)
Op 4 september 2017 start CPS de praktijkgerichte leergang Rekencoördinator vo - mbo. U ontwikkelt expertise van startbekwaam naar vakbekwaam tot rekencoördinator.
4 september 2017
Spoedcursus rekendidactiek (vo + mbo)
Op 4 september 2017 start CPS een Spoedcursus rekendidactiek. Daarmee bent u in drie dagen startbekwaam voor rekenlessen.
2 juli 2017
Internationale rekenconferentie 2017
Van 2 tot en mat 5 juli 2017 organiseert het Albeda College in samenwerking met Cinop en SLO de 24th ALM-conference All hands on math. Deze conferentie is voor gepassioneerde rekendocenten die kennis wereldwijd willen delen en graag over de grenzen heen kijken.
8 juni 2017
Leerlingen motiveren voor rekenen (vo, mbo)
Op 8 juni 2017 organiseert CPS de training Leerlingen motiveren voor rekenen. U leert leerlingen motiveren voor het vak rekenen, ook nu de rekentoets niet meetelt. De training is gebaseerd op het Raamwerk Rekenen.
6 april 2017
Taal- en rekenconferentie 2017 (vo, mbo)
Op 6 april 2017 organiseert CED-Groep de Grote Taal- en rekenconferentie 2017. De conferentie geeft een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen op gebied van het kernvak Nederlands en rekenonderwijs.
3 april 2017
Rekendidactiek basis (vo-mbo)
Op 3 april 2017 start CPS met de driedaagse training Rekendidactiek basis (met o.a. de referentieniveaus en leerlingen) - voortgezet onderwijs & mbo. U krijgt direct toepasbare kennis van effectieve en kwalitatief goed rekenonderwijs volgens de meeste recente inzichten.
30 maart 2017
Passende perspectieven met specifieke onderwijsbehoeften
Op 30 maart 2017 organiseert CPS de training Passende perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. U leert te werken met Passende perspectieven aan de hand van materiaal dat ontwikkeld is in de pilot, uitgevoerd door SLO.
22 maart 2017
Grote Rekendag (po)
Op 22 maart 2017 wordt de jaarlijkse Grote Rekendag 2017 gehouden. Het thema van de Grote Rekendag is: meten, bewegen en construeren en draait om wiskundige geletterdheid. Het doel van de rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. De Grote Rekendag wordt gehouden op uw eigen school.
21 maart 2017
Aan de slag met woordenschat (po/so)
Op 21 maart 2017 start CED Groep de tweedaagse cursus Aan de slag met woordenschat (po/so) in Rotterdam. In deze cursus komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatuitbreiding aan de orde.