Nieuws
11 oktober 2017
Regeerakkoord 2017-2021
In het regeerakkoord is opgenomen dat in het voortgezet onderwijs een alternatief komt voor de rekentoets. Het alternatief treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking en wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een ge├»ntegreerd onderdeel van het examen.