Nieuws
3 maart 2017
Alternatief rekentoets
In december 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin is bepaald dat de staatssecretaris er in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets moet uitwerken. De staatssecretaris heeft nu laten weten dat er rond de zomer van 2017 een alternatief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.
20 februari 2017
Bevoegdheid voor rekenen
Het ministerie van OCW heeft bekend gemaakt welke leraren bevoegd zijn om rekenen te geven en welke leraren eerst een nascholing moeten volgen. In de onderbouw van havo/vwo en vmbo is een scholing in rekendidactiek nodig en in de bovenbouw van havo/vwo zijn eerstegraads leraren in de vakken wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie daarvoor bevoegd.