Nieuws
11 oktober 2017
Regeerakkoord 2017-2021
In het regeerakkoord is opgenomen dat in het voortgezet onderwijs een alternatief komt voor de rekentoets. Het alternatief treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking en wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een ge├»ntegreerd onderdeel van het examen.
17 juli 2017
Kamerbrief met informatie over rekentoets
De resultaten van de rekentoets tellen in schooljaar 2017/2018 niet mee voor het behalen van het diploma vmbo en havo en de expertgroepen krijgen meer tijd voor het uitwerken van een alternatief voor de rekentoets. Dat staat in een brief die op 14 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd.