<< Terug naar het overzicht.
15-11-2016
Kamerbrief stand van zaken invoering referentieniveaus
Op 11 november 2016 stuurden de minister en staatsecretaris van OCW een brief naar de Tweede Kamer met daarin de stand van zaken van de invoering van de referentieniveaus 2016.

In de brief wordt ingegaan op de resultaten taal en rekenen in het vo en mbo in het schooljaar 2015-2016. Ook wordt aandacht besteed aan de tweede tranche van het intensiveringstraject vo en de rekenagenda die opgesteld is door verschillende partijen om goed rekenonderwijs te stimuleren en rekenvaardigheden te ontwikkelen.  

Download de Kamerbrief en de bijlagen.