<< Terug naar het overzicht.
25-11-2016
Handreikingen rekenen 2F en 3F verschenen
Er zijn handreikingen verschenen voor rekenen 2F en 3F. Deze handreikingen geven inzicht in hoe leerlingen geantwoord hebben op de rekentoetsen.

In de handreikingen ligt de nadruk op denieuwe opgavetypen die gebruikt worden na het invoeren van de nieuwe syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo. Ook worden enkele moeilijke opgaven besproken.