<< Terug naar het overzicht.
23-12-2016
Alternatief voor rekentoets
De Tweede Kamer heeft in december 2016 een motie aangenomen, waarin is bepaald dat staatssecretaris Dekker in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets –bedacht door de NVvW – moet uitwerken.

Bij dat alternatief wil de Tweede Kamer ook dat een tijdplanning wordt uitgewerkt en over beide wil de Kamer voor maart 2017 worden geïnformeerd. 

Daarnaast is een motie in de Tweede Kamer aangenomen, waarin wordt verzocht dat de staatssecretaris afspraken maakt met de PO-Raad hoe zij als ketenpartner gaan aansluiten bij de rekenagenda. De tweede Kamer wil hierover voor 1 april 2017 worden geïnformeerd.