<< Terug naar het overzicht.
20-02-2017
Bevoegdheid voor rekenen
Het ministerie van OCW heeft bekend gemaakt welke leraren bevoegd zijn om rekenen te geven en welke leraren eerst een nascholing moeten volgen. In de onderbouw van havo/vwo en vmbo is een scholing in rekendidactiek nodig en in de bovenbouw van havo/vwo zijn eerstegraads leraren in de vakken wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie daarvoor bevoegd.

Leraren die in de onderbouw van havo/vwo en vmbo rekenen geven en tijdens hun tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde het (keuze)vak rekenen hebben gevolgd zijn uitgezonderd van de nascholing.

Meer informatie >>