Nieuws
11 juni 2013
Referentiesets voor toetsontwikkelaars
Het College voor Examens (CvE) biedt ontwikkelaars van referentieniveaugerichte toetsen taal en rekenen de mogelijkheid tot het uitvoeren van een ankeronderzoek Referentiesets.
7 mei 2013
Centrale eindtoets po
De Tweede Kamer is akkoord met een centrale eindtoets die onder verantwoordelijkheid van de overheid tot stand komt. Het college voor Examens (CvE) wordt met de uitvoering belast. Cito heeft de taak de centrale eindtoets te ontwikkelen onder aansturing van CvE. 
7 mei 2013
Uitslagregel vo
Voor havo/vwo-scholen geldt dat leerlingen vanaf 2012/2013 niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) voor de eindcijfers Nederlands, Engels en wiskunde mogen halen. Voor vmbo-scholen geldt dat vanaf 2013/2014.
2 mei 2013
Brief van minister aan mbo
De minister heeft de mbo-instellingen geïnformeerd over de uitwerking van aangekondigde maatregelen op de volgende aspecten.
2 mei 2013
Brief van minister aan Tweede Kamer
De minister heeft schriftelijk gereageerd naar de Tweede Kamer op een brief van de sectororganisatie over het implementatietraject taal en rekenen.
19 april 2013
Taal- en rekenbeleid in de tweede fase
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een school taal- en of rekenbeleid wil ontwikkelen en uitvoeren. Op deze website kunt u lezen hoe u van (bestaande) praktijk tot een plan kunt komen en hoe u vervolgens van plan naar (beoogde) praktijk kunt gaan.
10 april 2013
Staatssecretaris Dekker reageert op brief LAKS
De Staatssecretaris laat in zijn brief aan de Tweede Kamer weten vast te houden aan het cijfer voor rekenen op de cijferlijst vanaf schooljaar 2013/2014.
2 april 2013
Scholen gezocht
Referentieniveaus zijn ingevoerd om de taal- en rekenresultaten te verhogen en de drempels tussen sectoren te slechten. Als u over de grenzen van onderwijssectoren heen met andere scholen samenwerkt komen we graag in contact met u.
2 april 2013
Vervolg rekentoetswijzer 3S
Er is een rekentoetswijzer 3S voor vwo-leerlingen ontwikkeld omdat er geluiden waren dat 3S voor hen geschikter zou zijn dan 3F. De staatssecretaris heeft besloten om in een definitief besluit praktijkervaringen mee te nemen. 
2 april 2013
Oproep scholen voor onderzoek fictielezen
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat structureel aandacht besteden aan het lezen van fictie een positieve invloed heeft op de leesvaardigheid en op schoolsucces in het algemeen. Dat is reden voor een aantal scholen om ook in het kader van taalbeleid ruim aandacht te besteden aan fictie lezen.