<< Terug naar het overzicht.
30-03-2012
Onderzoek invoering referentieniveaus door Regioplan
Hartelijk dank voor uw bereidheid om deel te nemen aan de enquête over onderwijsinspanningen op het gebied van taal en rekenen. Via een van onderstaande links kunt u naar de vragenlijst van uw sector gaan.
Enkele opmerkingen over de enquête:
  • In het beginscherm wordt gevraagd naar een wachtwoord. Het wachtwoord vindt u in de uitnodigingsbrief- of mail.
  • In het tweede scherm kunt u uw gebruikersnaam invoeren, eveneens te vinden in de uitnodiging. Dit geldt alleen voor po en vo.
  • Binnen uw school kunnen meerdere personen de vragenlijst invullen.
  • U dient de vragenlijst in één sessie in te vullen. Het is niet mogelijk om tussentijds te stoppen en later verder te gaan, uw antwoorden worden dan niet opgeslagen.
  • Na het klikken op één van de links wordt u doorgeleid naar de website van Regioplan Beleidsonderzoek.

 

Enquête primair en speciaal onderwijs >>

Enquête voortgezet onderwijs >> 

Enquête middelbaar beroepsonderwijs >>