<< Terug naar het overzicht.
03-03-2017
Alternatief rekentoets
In december 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin is bepaald dat de staatssecretaris er in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets moet uitwerken. De staatssecretaris heeft nu laten weten dat er rond de zomer van 2017 een alternatief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Stand van zaken
Op dit moment werkt de staatssecretaris samen met de NVvW aan de uitwerking van een alternatief voor de rekentoets. Dit gebeurt in twee expertgroepen: één voor het vmbo en één voor het havo en vwo. In elke groep zitten experts (wiskundeleraren en wetenschappers) die zijn aangedragen door de NVvW en leerplankundige experts (SLO). Deze expertgroepen werken momenteel een alternatief uit evenals een tijdpad voor de uitwerking en invoering van het alternatief. Ook raadplegen deze werkgroepen anderen.
De staatssecretaris en NVvW vinden rekenen een kernvaardigheid die elke leerling nodig heeft om te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs, het beroep en de maatschappij. Daarom heeft het alternatief als doel het behaalde niveau van rekenvaardigheid inzichtelijk te maken voor leerlingen én het vervolgonderwijs.

Lees de Kamerbrief >>