<< Terug naar het overzicht.
17-07-2017
Kamerbrief met informatie over rekentoets
De resultaten van de rekentoets tellen in schooljaar 2017/2018 niet mee voor het behalen van het diploma vmbo en havo en de expertgroepen krijgen meer tijd voor het uitwerken van een alternatief voor de rekentoets. Dat staat in een brief die op 14 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Rekentoets vmbo en havo
De resultaten die behaald zijn op de rekentoets geven nog onvoldoende basis om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het resultaat op de rekentoets te laten meetellen voor het behalen van het diploma in vmbo en havo. Om leerlingen, leraren en scholen duidelijkheid te geven is besloten om het resultaat niet te laten tellen voor het behalen van het diploma vmbo en havo in het schooljaar 2017/2018.

Meer tijd voor alternatieve rekentoets
De staatssecretaris is nog bezig met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) met de ontwikkeling van een alternatief voor de rekentoets. Dit alternatief zou rond de zomer 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd worden, zodat het betrokken kan worden bij de integrale curriculumherziening. De ontwikkelteams daarvoor gaan beging 2018 van start, waardoor de expertgroepen meer ruimte hebben voor het ontwikkelen van een alternatief voor de rekentoets.

Download de Kamerbrief >>