CPS

CPS ondersteunt scholen in het primair onderwijs en legt daarbij het accent op samenhang tussen de vakgebieden taal en rekenen, en samenhang tussen de ketens van leerkracht tot schoolleiding en bestuur.

U kunt bij CPS echter ook terecht voor ondersteuning in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.