Freudenthal Instituut

Het Freudenthal Instituut is een expertisecentrum dat zich ten doel stelt de kwaliteit van, onder meer, het onderwijs in rekenen en wiskunde te bevorderen. Voor ondersteuning op het terrein van rekenen in zowel primair-, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs bent u hier aan het juist adres. Ook voor ondersteuning van rekenen/wiskunde aan de lerarenopleiding kunt u hier terecht.