Sprekers

Voor een succesvolle invoering van het referentiekader moeten leraren ermee leren werken. Zij gaan immers in de lespraktijk van alledag met de referentieniveaus aan de slag, om de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren.
Indien u voor uw school een inleider zoekt over de referentieniveaus rekenen, dan kunt u bij de volgende onderwijsondersteunende instellingen terecht.
Er zijn ook instellingen gespecialiseerd in een sector. Zo kunt u voor sprekers over de referentieniveaus terecht bij de verschillende steunpunten. Bij alle overige instellingen kunt u terecht voor sprekers over de referentieniveaus voor zowel basis- en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.