Links rekenen
Relevante verwijzingen naar webbronnen over het thema referentieniveaus rekenen.

Rekenen

 • Beleid taal en rekenen voortgezet onderwijs
  Instrument van APS voor het vormgeven van taal- en rekenbeleid op scholen voor voortgezet onderwijs. De website biedt aandachtspunten voor het maken van beleid tot en met concreet materiaal dat u kunt gebruiken. Uitgangspunt is dat het ontwikkelen van de basisvaardigheden taal en rekenen een schoolbrede  verantwoordelijkheid is. 
 • Freudenthal Instituut; speciaal rekenen
  Hier vindt u informatie over leerlijnen rekenen-wiskunde en materialen voor het rekenen met zwakke rekenaars in so, sbao en po.
 • Oefenen met zOEFi 
  zOEFi biedt u klassikale, interactieve, coöperatieve, speelse, basale 10 minuten-activiteiten voor op het digibord. Zo kunt u met al uw leerlingen dagelijks de basis van het rekenen oefenen en automatiseren. 
 • Rekendoelen primair onderwijs
  Website waarop u een uitwerking van 1F (fundamenteel niveau) vindt in voor het basisonderwijs herkenbare leerlijnen en doelen. Daarnaast vindt u bij de referentieniveaus voorbeelden uit de gangbare rekenmethoden en toetsen. 

Organisaties of websites voor rekenonderwijs

 • Freudenthal Institute for Science and Mathematics
  Het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme) bevordert de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde en natuurwetenschappen, met name in het primair en voortgezet onderwijs. Het instituut realiseert deze doelstelling met onderzoek, opleiding, curriculumontwikkeling en dienstverlening.
 • Wiki reken-wiskundeonderwijs
  De website is een samenwerkingsverband tussen enkele instellingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (po, vo, mbo).
 • WisFaq
  Een plek waar u vragen en antwoorden kunt vinden over allerlei wiskundige onderwerpen. In de database van WisFaq staan op dit moment meer dan 30.000 beantwoorde vragen. 

Algemeen

 • Taal en rekenen - Ministerie van OCW 
  Het dossier taal en rekenen gaat vooral over de invoering van het referentiekader taal en rekenen in de verschillende onderwijssectoren (van primair onderwijs tot en met mbo).
 • Overgang po-vo 
  De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor leerlingen die extra aandacht behoeven nog groter dan voor anderen. Om scholen, leerlingen en ouders bij deze overstap te helpen, is ‘Overgangpovo.nl' gemaakt.
 • Steunpunt taal en rekenen mbo 
  Het steunpunt taal en rekenen mbo ondersteunt scholen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs en speelt daarmee in op de invoering van de referentiekaders taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Steunpunt taal en rekenen vo
  Het Steunpunt taal en rekenen vo verzorgt via de website specifiek op het voortgezet onderwijs gericht informatie over de intensivering van het taal- en rekenonderwijs. Het steunpunt werkt vraaggericht.