Praktijk

Pilots


Overige pilots

Nuttige link

  • Website van de Rekenpilots
    Hier vindt u informatie over Rekenen en Wiskunde in het primair onderwijs en de rekenverbetertrajecten. De rekenverbetertrajecten worden uitgevoerd door het Projectbureau Kwaliteit (PK) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de PO-Raad.