Toetsing
De referentieniveaus rekenen werken door in toetsen en examens. Alleen zo kan worden bekeken én vastgelegd tot welk niveau een leerling zich heeft ontwikkeld. Via de linkernavigatie vindt u informatie over afname van de (reken)toets per onderwijssector.

Veel algemene informatie vindt u, terug in de rubriek Referentiekader/Wat betekent het voor mij/Leraar, en onder Referentiekader/niveauopbouw en toetslijn voor een meer algemeen overzicht over alle sectoren heen. Het is informatie over de regelgeving, over de afname, over uitslagregels en herkansingen en over opbrengstbepalingen (als overdracht van gegevens, leerling- en onderwijsvolgsystemen, toelating, etc.). Op de sites van de steunpunten vo en mbo vindt u de nodige aanvullende informatie.

Onder Aan de slag/toetsing vindt u onder meer een overzicht van de beschikbare taaltoetsen per niveau. Terwijl u uw eigen kennis kunt testen onder Aan de slag/Test uw kennis.