ER-toets in vo en mbo

Overzicht invoering toets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER-toets) in plaatst van regulier 2F en 3F.


SchooljaarToetsingToelichtingBijzonderheden / Extra informatie
2010-2011Wet referentieniveaus van kracht
2013-2014Eerste pilotafnameDe school bepaalt welke leerlingen aan deze toets mogen meedoen.
Een leerling mag de ER-toets maken als:
  • Is vastgesteld dat door dyscalculie of ernstige rekenproblemen de eisen van de standaardtoets niet haalbaar zijn, ook niet na remediëring en daarbij behorende extra oefening door de leerling.

En

  • Voorafgaand aan de ER-toets door de school een trainingstraject is geboden, gericht op de aangepaste afname, en dat ook door de leerling met extra oefening is gevolgd.

En
Er een goed toegankelijk dossier is van de leerling waarin voorgaande is beschreven.

 

2014-2015Tweede pilotafname

Hier vindt u een format dossiervorming ER-toets

2015-2016Invoering ER-toets, de uitslag telt alleen in vwo mee voor diplomering.

Als het cijfer dat op de cijferlijst komt behaald is met de rekentoets ER komt daar de aanduiding ‘ER’ te staan.

Voor mbo geldt dat het resultaat van het examen wordt vermeld op de resultatenlijst volgens de Regeling modeldiploma mbo.

Alleen voor vwo, waarvoor de rekentoets meetelt voor diplomering:

Bij minder dan 5% extra gezakten is ten minste een 5 nodig.
Bij meer dan 5% extra gezakten is ten minste een 4 nodig.

Voor het gehele vwo:

Ook voor de ER-toets zijn er vier kansen. De vierde kans mag mondeling worden afgelegd. Voorwaarde is dat de leerlingen voor de andere vakken een voldoende staat. Afname gebeurt door CvTE.

Een leerling met een goed cijfer voor de ER- toets, mag herkansen met de reguliere toets. De leerling die dit doet kan desgewenst terugvallen op het eerdere cijfer op de ER-toets.

Een leerling die eerder de reguliere toets heeft gemaakt mag ook herkansen met de ER-toets.

1e afnameperiode
2ER: woensdag 13 en donderdag 14 januari 2016
3ER: woensdag 20 en donderdag 21 januari 2016

2e afnameperiode
2ER: woensdag 16 en donderdag 17 maart 2016
3ER: woensdag 23 en donderdag 24 maart 2016

3e afnameperiode
2ER: woensdag 1 en donderdag 2 juni 2016
3ER: woensdag 1 en donderdag 2 juni 2016

Op zaterdag 2 juli 2016 wordt op een centrale locatie in Nederland de mondelinge ER toets afgenomen.

De Informatiebrochure Rekentoets ER vo 2015-2016 van CvTE geeft nadere informatie over de aangepaste rekentoets van 2015-2016 voor leerlingen met ernstige rekenproblemen zoals dyscalculie.

Beslismodellen vo en mbo, waarmee scholen/instellingen samen met leerlingen/studenten kunnen besluiten om voor de examinering gebruik te maken van de ER-toets of het ER-examen.

Op zaterdag 2 juli 2016 wordt op een centrale locatie in Nederland de mondelinge ER toets afgenomen.

2016-2017Alleen voor vwo, waarvoor de rekentoets meetelt voor diplomering:

Indien in 2015-2016 een 5 gehaald moest worden gaat dit jaar de kernvakkenregeling in.
Voor 2F wil dat zeggen dat de eindcijfers voor Nederlands en rekenen ten minste 5 en 6 moeten zijn.
Indien in 2015-2016 een 4 gehaald moest worden dan moet dit jaar een 5 gehaald worden.

Dat wil voor 3F zeggen niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) voor eindcijfers Nederlands, Engels en wiskunde.
Indien in 2015-2016 een 4 gehaald moest worden dan moet dit jaar een 5 gehaald worden.

2017-2018Kernvakkenregeling is van kracht.


Rekenen op Examenblad.nl

Examenblad.nl kent voor rekenen een eigen vakpagina.

kies: uitklapmenu onder 'algemeen'kies: rekenen
of:kies: uitklapmenu onder 'vwo' of 'havo'kies: rekenen 3F
of:kies: uitklapmenu onder 'tl', 'gl', 'kb' of 'bb'kies: rekenen 2F

Zoals voor alle informatie op Examenblad.nl, geldt ook voor rekenen: kies eerst de juiste jaarring.
Via het uitklapmenu onder ‘algemeen’ kunt u ook meer informatie vinden over de rekentoetsen.