Toetsing mbo

Overzicht invoering toetsing referentieniveau 2F in entreeopleiding

Jaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden / Extra informatie
2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht. Instellingsexamens worden afgenomen op basis van de referentieniveaus.
2012-2013 Pilot centraal ontwikkeld examen rekenen. De pilotexamens mogen gebruikt worden voor het afnemen van de instellingsexamens.
2014-2015 Besluit over invoering centrale examinering. Op basis van ervaringen opgedaan in de pilots.
2015-2016De 2A toets kan ook worden gemaakt in entreeopleidingen en mbo-2.Servicedocument rekenexamens mbo van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo.

Zie verder voor de 2A-toets bij Toetsing vmbo-bb.

2016-2017Invoering rekentoets.

Nog geen verplichte centrale examinering.

Met toestemming van de examencommissie kunnen studenten het examen afleggen op een hoger niveau (3F of 3ER).


 

 

Overzicht invoering toetsing referentieniveau 2F in mbo-2 en -3

Jaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden / Extra informatie
2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht. Instellingsexamens worden afgenomen op basis van de referentieniveaus.
2013-2014 Tweede pilotjaar centraal ontwikkelde examens rekenen. Vanaf nu is het verplicht om studenten een bewijs van het behaalde resultaat bij het diploma uit te reiken.
De pilotexamens mogen (sinds 2012-2013) gebruikt worden voor het afnemen van de instellingsexamens.
 • Meer informatie over de (Centraal ontwikkelde) examens in mbo: CvE en Steunpunt Taal & Rekenen mbo.
 • Sinds begin 2013 zijn de nieuwe voorbeeldexamens 2F beschikbaar via ExamenTester. De voorbeeldexamens hebben een geldigheid van één jaar.
 • Meer informatie over de voorbeeldexamens vindt u op de website van Cito.
 • 2014-2015 Derde pilotjaar centraal ontwikkelde examens rekenen. Voorbeeldtoetsen rekenen (Cito)
  2015-2016 De generale repetitie centraal ontwikkelde examens rekenen.

  De 2A toets kan ook worden gemaakt in entreeopleidingen en mbo-2.

  Met toestemming van de examencommissie kunnen studenten het examen afleggen op een hoger niveau (3F of 3ER).

  Afnameperiode 2: van 9 t/m 22 november 2015 (ook in de ER-variant).
  Afnameperiode 3: van 11 t/m 24 januari 2016 (ook in de ER-variant).
  Afnameperiode 4 van 21 maart t/m 3 april 2016 (ook in de ER-variant).
  Afnameperiode 5 van 16 t/m 29 mei 2016 (ook in de ER-variant).

  Een student kan ook een keuzedeel Rekenen 3F volgen, dit kan met een centraal examen 3F worden afgesloten. Naast dit keuzedeel zal de student ook het centraal rekenexamen 2F afleggen.

  De nieuwe syllabus rekenen wordt van kracht op 1 oktober 2015. De rekenexamens mbo in het schooljaar 2015-2016 (vanaf P2) zijn gebaseerd op deze nieuwe syllabus. Het studiejaar 2015-2016 is een overgangsjaar waarin een beperkt aantal onderwerpen uit de syllabus nog niet zullen worden getoetst. Zie voor details het bijbehorende servicedocument.


  Servicedocument rekenexamens mbo van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo

  Zie verder voor de 2A-toets bij Toetsing vmbo-bb.

  2016-2017 Invoeringsjaar centrale examinering.

  De reguliere 2F-toets blijft leidend, maar als dit echt te moeilijk is kan op individuele basis de 2A-toets worden gemaakt. Dit examen dekt het referentieniveau 2F niet helemaal en is daardoor eenvoudiger dan het rekenexamen 2F en het rekenexamen 2ER.

  Voor alle examens geldt dat zolang de hoogte van het resultaat niet meetelt voor het behalen van het diploma er geen beperkingen zijn voor doorstroom op grond van dit resultaat.

  Het cijfer van de rekentoets wordt vermeld op de resultatenlijst bij het diploma volgens de Regeling modeldiploma mbo.

   

   

  Overzicht invoering toetsing referentieniveau 3F in mbo-4

  Jaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden / Extra informatie
  2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht. Instellingsexamens worden afgenomen op basis van de referentieniveaus.
  2013-2014 Derde pilotjaar centraal ontwikkeld examen. Vanaf nu is het verplicht om studenten een bewijs van de behaalde resultaten op de pilotexamens uit te reiken.
  De pilotexamens mogen (sinds 2012-2013) gebruikt worden voor het afnemen van de instellingsexamens.
 • Ter voorbereiding zijn er voorbeeldexamens Nederlands 3F en Rekenen 3F (in HTML-versies) beschikbaar.
 • Meer informatie over de (Centraal ontwikkelde) examens in mbo: CvE en Steunpunt Taal & Rekenen mbo
 • Bijeenkomsten met informatie over toetsing in het mbo vindt u in de agenda.
 • Sinds begin 2013 zijn de nieuwe voorbeeldexamens 2F beschikbaar via ExamenTester. De voorbeeldexamens hebben een geldigheid van één jaar. Meer informatie over de voorbeeldexamens vindt u op de website van Cito.
 • 2014-2015 De generale repetitie centraal ontwikkeld examen rekenen.
  2015-2016
  Het centraal examen mag pas worden afgenomen als ten minste de helft van de voor de student geldende studieduur is verstreken.
  Bij een 6 of lager heeft de student recht op ten minste één herkansing (in een volgend tijdvak).

  Afnameperiode 2: van 23 november t/m 6 december 2015 (ook in de ER-variant).
  Afnameperiode 3: van 25 januari t/m 7 februari 2016 (ook in de ER-variant).
  Afnameperiode 4: van 4 t/m 17 april 2016 (ook in de ER-variant).
  Afnameperiode 5 van 30 mei t/m 12 juni 2016 (ook in de ER-variant).
   
  Het cijfer van de rekentoets wordt vermeld op de resultatenlijst bij het diploma volgens de Regeling modeldiploma mbo.

  De rekenexamens mbo in het schooljaar 2015-2016 zijn vanaf P2 gebaseerd op de nieuwe syllabus. Het studiejaar 2015-2016 is een overgangsjaar waarin een beperkt aantal onderwerpen uit de syllabus nog niet zullen worden getoetst. Zie voor details het bijbehorende servicedocument.  Servicedocument rekenexamens mbo van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo


  Rekenen op Examenblad.nl

  Examenblad.nl kent voor rekenen een eigen vakpagina.

  kies: uitklapmenu onder 'algemeen'kies: rekenen
  of:kies: uitklapmenu onder 'vwo' of 'havo'kies: rekenen 3F
  of:kies: uitklapmenu onder 'tl', 'gl', 'kb' of 'bb'kies: rekenen 2F

  Zoals voor alle informatie op Examenblad.nl, geldt ook voor rekenen: kies eerst de juiste jaarring.
  Via het uitklapmenu onder ‘algemeen’ kunt u ook meer informatie vinden over de rekentoetsen.


  Klik hier voor informatie over toetsing mbo in relatie tot het domein taal.