Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid
Toetsing vmbo-kb en -gl/-tl

Overzicht invoering toetsing referentieniveau rekenen 2F

Schooljaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden / Exta informatie
2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht
2011-2012 De rekentoetswijzer stelt docenten in staat zich een beeld te vormen van wat er in de rekentoetsen rekenen 2F voor het voortgezet onderwijs wel en niet gevraagd kan worden.
2013-2014 Invoering rekentoets: alle eindexamenkandidaten moeten de rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen afleggen. De rekentoets is een zelfstandig onderdeel van de examens. De examens bestaan daarmee uit schoolexamens, centrale examens en de rekentoets.
De leerlingen mogen de toets een keer herkansen.
Rekenen vormt nog geen onderdeel van de slaag-/zakregeling. Het cijfer komt op een bijlage bij de cijferlijst.
Eindexamenkandidaten die in 2012-2013 voor de pilottoets een vijf of hoger hebben gehaald hebben recht op vrijstelling. Zij mogen in 2013-2014 de rekentoets nog tweemaal afleggen om een hoger cijfer te halen. Het hoogste cijfer telt.

Voorbeeldtoetsen rekenen (Cito)

De rekentoetswijzer stelt docenten in staat zich een beeld te vormen van wat er in de rekentoetsen rekenen 2F voor het voortgezet onderwijs wel en niet gevraagd kan worden.

2014-2015 Leerlingen die in (of na) 2016 examen afleggen mogen driemaal herkansen (4 kansen in totaal) waarvan ten minste één kans in het voorlaatste jaar.Eerste afnameperiode:
2F: 4 maart t/m 17 maart 2015
Tweede afnameperiode:
2F: 28 mei t/m 9 juni 2015
 
De informatiebrochure Kaders rekentoets VO 2015 van College voor Toetsen en Examens geeft nadere informatie over de rekentoetsen van 2014-2015
2015-2016 De rekentoets telt mee voor diplomering.

 

Aanpassing kernvakkenregel: eindcijfer Nederlands ten minste 5. 

Rekentoets telt mee voor diplomering.
Er zijn drie afnameperioden per schooljaar. Een leerling die herkanst op een hoger niveau kan terugvallen op het eerdere cijfer, op het lagere niveau.

In plaats van een cijfer wordt een vaardigheidsscore gegeven, te vermelden op de cijferlijst bij het diploma.
De waardering 'voldoende' is voorwaardelijk voor het halen van het diploma.
In de transitieperiode wordt jaarlijks een hogere vaardigheidsscore vastgelegd om te voldoen aan de slaagcesuur. Dit jaar komt deze overeen met een het cijfer 4,5. Mocht blijken dat er max. 5%-punten extra gezakten zijn in een leerweg door de rekentoets dan kan de norm worden verlaagd.
De 2F cijferdifferentiatie verdwijnt.

Eerste afnameperiode:
2F: 11 t/m 20 januari 2016

Tweede afnameperiode:
2F: 14 t/m 23 maart 2016

Derde afnameperiode:
2F: 30 mei t/m 8 juni 2016

De nieuwe syllabus rekenen van CvTE wordt van kracht op 1 oktober 2015. De rekentoetsen in het schooljaar 2015-2016 zijn gebaseerd op deze nieuwe syllabus. Het studiejaar 2015-2016 is een overgangsjaar waarin een beperkt aantal onderwerpen uit de syllabus nog niet zullen worden getoetst. Zie voor details het bijbehorende servicedocument.
2019-2020De slaagcesuur komt overeen met een voldoende (5,5) voor de referentiecesuur.

Klik hier voor informatie over toetsing vmbo in relatie tot het domein taal.