Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid
Toetsing vmbo-kb en -gl/-tl

Overzicht invoering toetsing referentieniveau rekenen 2F

Schooljaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden / Exta informatie
2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht
2013-2014 Invoering rekentoets: alle eindexamenkandidaten moeten de rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen afleggen. De rekentoets is een zelfstandig onderdeel van de examens. De examens bestaan daarmee uit schoolexamens, centrale examens en de rekentoets.

Rekenen vormt nog geen onderdeel van de slaag-/zakregeling. Het cijfer komt op een bijlage bij de cijferlijst.
 Voorbeeldtoetsen rekenen (Cito)


2014-2015 Leerlingen die in (of na) 2016 examen afleggen mogen driemaal herkansen (4 kansen in totaal) waarvan ten minste één kans in het voorlaatste jaar.
 
De informatiebrochure Kaders rekentoets VO 2015 van College voor Toetsen en Examens geeft nadere informatie over de rekentoetsen van 2014-2015.
2015-2016 De rekentoets telt mee voor diplomering.

 

Er zijn drie afnameperioden per schooljaar. Een leerling die herkanst op een hoger niveau kan terugvallen op het eerdere cijfer, op het lagere niveau.

Leerlingen krijgen een cijfer voor de rekentoets.
Bij minder dan 5% extra gezakten is ten minste een 5 nodig.
Bij meer dan 5% extra gezakten is ten minste een 4 nodig.

De 2F cijferdifferentiatie verdwijnt.

Eerste afnameperiode:
2F: 11 t/m 20 januari 2016

Tweede afnameperiode:
2F: 14 t/m 23 maart 2016

Derde afnameperiode:
2F: 30 mei t/m 8 juni 2016
De nieuwe syllabus rekenen van CvTE wordt van kracht op 1 oktober 2015. De rekentoetsen in het schooljaar 2015-2016 zijn gebaseerd op deze nieuwe syllabus. Het studiejaar 2015-2016 is een overgangsjaar waarin een beperkt aantal onderwerpen uit de syllabus nog niet zullen worden getoetst. Zie voor details het bijbehorende servicedocument.
2016-2017Indien in 2015-2016 een 5 gehaald moest worden gaat dit jaar de kernvakkenregeling in. Dat wil zeggen eindcijfers Nederlands en rekenen ten minste 5 en 6.
Indien in 2015-2016 een 4 gehaald moest worden dan moet dit jaar een 5 gehaald worden.
2017-2018Kernvakkenregeling is van kracht.

Klik hier voor informatie over toetsing vmbo in relatie tot het domein taal.