Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid
Toetsing vmbo

Overzicht invoering toetsing referentieniveau 2F
Jaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden / Exta informatie
2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht
2011-2012 Uitslagregel is aangepast: ce-onderdelen moeten gemiddeld ten minste voldoende zijn; het se voor vmbo-bb telt één keer mee voor berekenen eindcijfer en het centaal praktijkexamen in vmbo-bb en -kb telt eenmaal mee.
2013-2014 Invoering rekentoets: alle eindexamenkandidaten moeten de rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen afleggen. De rekentoets is een zelfstandig onderdeel van de examens. De examens bestaan daarmee uit schoolexamens, centrale examens en de rekentoets.
De leerlingen mogen de toets een keer herkansen.
Rekenen vormt nog geen onderdeel van de slaag-/zakregeling. Het cijfer komt op een bijlage bij de cijferlijst.

Eerste afnameperiode:
2F: 12 maart t/m 25 maart 2014.
Tweede afnameperiode:
2F: 26 mei t/m 6 juni 2014.

De informatiebrochures Kaders rekentoets VO 2014 van het CvE informeert over de rekentoetsen van 2014 en welke stappen daarbij genomen moeten worden.

Eindexamenkandidaten die in 2012-2013 voor de pilottoets een vijf of hoger hebben gehaald hebben recht op vrijstelling. Zij mogen in 2013-2014 de rekentoets nog tweemaal afleggen om een hoger cijfer te halen. Het hoogste cijfer telt.

Voorbeeldtoetsen rekenen (Cito)

De rekentoetswijzer stelt docenten in staat zich een beeld te vormen van wat er in de rekentoetsen rekenen 2F voor het voortgezet onderwijs wel en niet gevraagd kan worden.

2014-2015 Rekenen vormt nog geen onderdeel van de slaag-/ zakregeling. Het cijfer komt op een bijlage bij de cijferlijst. Voorbeeldtoetsen rekenen (Cito)
2015-2016 Rekentoets is onderdeel van slaag-/ zakregeling.


Diagnostische tussentijdse toets

Aanpassing kernvakkenregel: eindcijfers Nederlands en rekenen ten minste 5 en 6.

Aan het einde van het tweede jaar.

Te zien in relatie tot het examen Nederlands, conform mbo-2 en mbo-3.

Klik hier voor informatie over toetsing vmbo in relatie tot het domein taal.