Toetsing vmbo-kb en -gl/-tl

Overzicht invoering toetsing referentieniveau rekenen 2F

Schooljaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden / Exta informatie
2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht
2013-2014 Invoering rekentoets: alle eindexamenkandidaten moeten de rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen afleggen. De rekentoets is een zelfstandig onderdeel van de examens. De examens bestaan daarmee uit schoolexamens, centrale examens en de rekentoets.

Rekenen vormt nog geen onderdeel van de slaag-/zakregeling. Het cijfer komt op een bijlage bij de cijferlijst.
 Voorbeeldtoetsen rekenen (Cito)


2014-2015 Leerlingen die in (of na) 2016 examen afleggen mogen driemaal herkansen (4 kansen in totaal) waarvan ten minste één kans in het voorlaatste jaar.
 
2015-2016 Het cijfer voor de rekentoets wordt vermeld op de cijferlijst bij het diploma. 

Een vmbo-gl/tl leerling die in het bezit is van een vmbo-kb diploma hoeft de rekentoets niet opnieuw te maken.

Er zijn drie afnameperioden per schooljaar. Een leerling die herkanst op een hoger niveau kan terugvallen op het eerdere cijfer, op het lagere niveau.

Voor eindexamenkandidaten vmbo-gt 2016 mag een in schooljaar 2014-2015 in het voorlaatste jaar behaald cijfer met 1 cijferpunt worden opgehoogd.

Eerste afnameperiode:
2F: 11 t/m 20 januari 2016

Tweede afnameperiode:
2F: 14 t/m 23 maart 2016

Derde afnameperiode:
2F: 30 mei t/m 8 juni 2016
De nieuwe syllabus rekenen van CvTE wordt van kracht op 1 oktober 2015. De rekentoetsen in het schooljaar 2015-2016 zijn gebaseerd op deze nieuwe syllabus. Het studiejaar 2015-2016 is een overgangsjaar waarin een beperkt aantal onderwerpen uit de syllabus nog niet zullen worden getoetst. Zie voor details het bijbehorende servicedocument.

De informatiebrochure Kaders rekentoets VO 2016 van het CvTE geeft nadere informatie over de rekentoetsen van 2015/2016.

2016-2017Er zijn drie afnameperioden per schooljaar.

Eerste afnameperiode:
2F:     10 t/m 23 januari 2017
2ER:  18 en19 januari 2017

Tweede afnameperiode:
2F:      7  t/m 20 maart 2017
2ER: 15 en 16 maart 2017

Derde afnameperiode:
2F:    29 mei t/m 9 juni 2017
2ER:   7 en 8 juni 2017

2017-2018Er zijn drie afnameperiodes voor de rekentoets:

Eerste afnameperiode:
2F: 9 t/m 22 januari 2018
2ER: 18 en 19 januari 2018

Tweede afnameperiode:
2F: 6 t/m 19 maart 2018
2ER: 16 en 16 maart 2018

Derde afnameperiode: 
2F: 30 mei t/m 11 juni 2018
2ER: 7 en 8 juni 2018Rekenen op Examenblad.nl

Examenblad.nl kent voor rekenen een eigen vakpagina.

kies: uitklapmenu onder 'algemeen'kies: rekenen
of:kies: uitklapmenu onder 'vwo' of 'havo'kies: rekenen 3F
of:kies: uitklapmenu onder 'tl', 'gl', 'kb' of 'bb'kies: rekenen 2F

Zoals voor alle informatie op Examenblad.nl, geldt ook voor rekenen: kies eerst de juiste jaarring.
Via het uitklapmenu onder ‘algemeen’ kunt u ook meer informatie vinden over de rekentoetsen.


Klik hier voor informatie over toetsing vmbo in relatie tot het domein taal.