Toetsing vmbo-bb

Overzicht  invoering 2F- en 2A-toets (aangepaste toets)

SchooljaarToetsingToelichtingBijzonderheden / Extra informatie
2010-2011Wet referentieniveaus van kracht
2013-2014Invoering rekentoets: alle eindexamenkandidaten moeten de rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen afleggen.Leerlingen maken de reguliere 2F toets. Er is nog geen aparte toets voor deze leerlingen, maar er wordt gewerkt met cijferdifferentiatie.
De rekentoets is een zelfstandig onderdeel van de examens. De examens bestaan daarmee uit schoolexamens, centrale examens en de rekentoets.
Rekenen vormt nog geen onderdeel van de slaag-/zakregeling. Het cijfer komt wel op de cijferlijst bij het diploma.
Voorbeeldtoetsen rekenen (Cito)


2014-2015Eerste pilotafname 2A-toets.Leerlingen die in (of na) 2016 examen afleggen mogen driemaal herkansen (4 kansen in totaal) waarvan ten minste één in het voorlaatste jaar.
2015-2016De reguliere 2F-toets blijft leidend, maar als deze echt te moeilijk is kan op individuele basis de 2A-toets worden gemaakt.
Een leerling die in 2016 examen aflegt mag zelf beslissen welk cijfer op de bijlage bij de cijferlijst wordt vermeld: het cijfer voor de 2F- of het cijfer voor de 2A-rekentoets. Er wordt niet zichtbaar gemaakt welke toets de leerling heeft gemaakt.


De 2F-cijferdifferentiatie blijft bestaan.


Elke vmbo-bb leerling is verplicht om naast de 2A-toets, de 2F of de 2ER-toets af te leggen. De pilot-rekentoets is een extra kans naast de kansen op de rekentoets 2F of 2R.
Het door derdejaars vmbo-bb behaalde cijfer blijft staan voor volgend jaar.

Aan het eind van het schooljaar 2015-2016 kan een vmbo-bb kandidaat voor de rekentoets over verschillende cijfers beschikken:

  • het cijfer voor de pilot-rekentoets 2A;
  • het hoogste cijfer voor de rekentoets 2F;
  • het cijfer voor de rekentoets 2ER;
  • het cijfer voor de rekentoets 3F;
  • het cijfer voor de rekentoets 3ER.

De vmbo-bb kandidaat mag kiezen welk van deze cijfers op de bijlage bij zijn cijferlijst wordt vermeld. Op de bijlage bij de cijferlijst wordt dit jaar nog niet zichtbaar of het cijfer betrekking heeft op de pilot-rekentoets 2A dan wel op de rekentoets 2F, 2ER, 3F of 3ER.

Er zijn drie afnameperiodes voor de 2F-toets:

Eerste afnameperiode:
2F: 11 t/m 20 januari 2016

Tweede afnameperiode:
2F: 14 t/m 23 maart 2016

Derde afnameperiode:
2F: 30 mei t/m 8 juni 2016

Er zijn twee afnameperiodes voor de 2A-toets:

Eerste afnameperiode:
2F: 11 t/m 20 januari 2016

Tweede afnameperiode:
2F: 30 mei t/m 8 juni 2016

De informatiebrochure Kaders rekentoets VO 2016 van het CvTE geeft nadere informatie over de rekentoetsen van 2015/2016.

Addendum 2A, bevat exameneisen voor het centraal examen rekenen 2A voor mbo en voor de rekentoets 2A in het vo. Een toelichting op het Addendum 2A vindt u hier.
Meer informatie vindt u op examenblad.nl.

Een voorbeeldrekentoets 2A is te vinden op de oefenomgeving Facet.

2016-2017Voor een leerling die in 2017 examen aflegt verandert er niets; het cijfer wordt vermeld op de bijlage bij zijn cijferlijst.

Er zijn drie afnameperiodes voor de rekentoets:

Eerste afnameperiode:
2F:     10 januari t/m 23 januari 2017
2ER:  18 en 19 januari 2017

Tweede afnameperiode:
2F:      7 maart t/m  20 maart 2017
2ER: 15 en 16 maart 2017

Derde afnameperiode:
2F:    29 mei t/m 9 juni 2017
2ER:   7 en 8 juni 2017

NB. De afnameperiode voor de 2A-toets wordt later bekend gemaakt.

2017-2018Er zijn drie afnameperiodes voor de rekentoets:

Eerste afnameperiode:
2A, 2F: 9 t/m 22 januari 2018
2A-ER, 2ER: 18 en 19 januari 2018

Tweede afnameperiode:
2A, 2F: 6 t/m 19 maart 2018
2A-ER, 2ER: 16 en 16 maart 2018

Derde afnameperiode:
2A, 2F: 30 mei t/m 11 juni 2018
2A-ER, 2ER: 7 en 8 juni 2018


Rekenen op Examenblad.nl

Examenblad.nl kent voor rekenen een eigen vakpagina.

kies: uitklapmenu onder 'algemeen'kies: rekenen
of:kies: uitklapmenu onder 'vwo' of 'havo'kies: rekenen 3F
of:kies: uitklapmenu onder 'tl', 'gl', 'kb' of 'bb'kies: rekenen 2F

Zoals voor alle informatie op Examenblad.nl, geldt ook voor rekenen: kies eerst de juiste jaarring.
Via het uitklapmenu onder ‘algemeen’ kunt u ook meer informatie vinden over de rekentoetsen.


Klik hier voor informatie over toetsing vmbo in relatie tot het domein taal.