Voorbeelden rekenbeleid op de scholen
De filmbeelden hieronder geven een indruk van concrete activiteiten op scholen op het gebied van rekenen.
Een start met rekenbeleid
RSG Reggesteyn, Nijverdal

Rekenbeleid: toetsen zonder rekenmachine
OSG Erasmus, Almelo

Rekentoets in de tweede fase vo
OSG Erasmus, Almelo

Rekenlessen invoeren
RSG Reggesteyn, Nijverdal