Rekendoelen
Online uitwerking van de referentieniveaus 1F en 1S in leerlijnen en doelen.
Werken de referentieniveaus 1F en 1S (online) uit in voor de sector herkenbare leerlijnen en doelen. De website Rekendoelen primair onderwijs laat zien hoe je de referentieniveaus in de klas en school kunt gebruiken.