Rekenwijzer AKA
Rekenvaardigheden aanbrengen en onderhouden in AKA-opleidingen (2F).
Laat zien hoe met functioneel rekenen om te gaan. In het bijzonder hoe rekenvaardigheden aangebracht en onderhouden kunnen worden in AKA-opleidingen. Dit gebeurt in de verschillende contexten waarin de student leert en werkt. Het gaat om alle domeinen van 2F.