Referentieniveaus uitgelegd

De beschrijvingen van het referentiekader per niveau en per vak zijn voor de grote groep van geïnteresseerden van buiten het onderwijs niet gemakkelijk te lezen. Vandaar dat hier nu voor die groep meer toegankelijker documenten zijn opgenomen. De beschrijvingen zijn gebaseerd op het ‘Referentiekader taal en rekenen'.

In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door het handzame karakter kunnen ze ook dienstbaar zijn in overleg- en werksituaties van onderwijsgevenden, bijvoorbeeld voor leerkrachten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die hun onderwijs over in taal en rekenen willen afstemmen. .

De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen. Er zijn vier fundamentele niveaus en vier streefniveaus (1F t/m 4F en 1S t/m 4S) voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Tussen de vier niveaus is sprake van overgangen of drempels. Dit zijn de overstappen die leerlingen maken binnen het onderwijssysteem.

Wie 'Referentieniveaus uitgelegd' gebruikt moet weten dat het bij rekenen gaat het om vier domeinen of hoofdonderwerpen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Voor rekenen gaat het om van elkaar onderscheiden fundamentele en streefniveaus, welke beide op drie niveaus zijn beschreven (1F t/m 3F en 1S t/m 3S). De fundamentele niveaus richten zich op basale kennis en inzichten en zijn gericht op een meer toepassinggerichte benadering van rekenen. De streefniveaus bereiden al voor op de meer abstracte wiskunde. Bij rekenen is er, in tegenstelling tot taal geen vierde niveau, omdat dat het domein van de wiskunde is.


Toewijzing van de referentieniveaus rekenen aan de onderwijssectoren

1F en 1S: primair en speciaal onderwijs
2F: mbo 1, 2, 3, vmbo
3F: mbo 4, havo, vwo


Referentieniveaus rekenen uitgelegd

Functionele niveaus:   [1F]   [2F]   [3F]
Streefniveaus:   [1S]   [2S]   [3S]


Leeswijzer

In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn voor rekenen aparte beschrijvingen opgenomen van de fundamentele niveaus en de streefniveaus omdat dit van elkaar te onderscheiden overzichten zijn. De hoofdonderwerpen van rekenen zijn per niveau beschreven behalve voor 1F, daarvoor is één tekst voor alle hoofdonderwerpen opgenomen.
Voor de fundamentele niveaus van rekenen is er ook steeds één tekst opgenomen per niveau waarin aandacht wordt besteed aan alle vier de hoofdonderwerpen. Voor de streefniveaus van rekenen is per niveau ook nog aangegeven wat in elk hoofdonderwerp aan de orde komt.