2F - rekenen
Vaardigheden referentieniveau 2F rekenen

De leerling:

 • kan alles wat bij 1F beschreven is;
 • kan negatieve getallen noteren, begrijpen en er eenvoudige berekeningen mee uitvoeren;
 • weet de betekenis van miljoen en miljard;
 • kan complexere berekeningen uitvoeren met procenten en verhoudingen;
 • kan in beperkte mate redeneren over verhoudingen en breuken;
 • kent de structuur en de samenhang tussen decimale maateenheden en kan in concrete situaties de juiste maateenheden gebruiken;
 • kent aanvullende namen van meetkundige figuren en begrippen en kan deze gebruiken om situaties in de ruimte te beschrijven;
 • kan (werk)tekeningen lezen, interpreteren en zelf maken;
 • kan complexere meetinstrumenten gebruiken en aflezen;
 • kan op basis van aanzichten, doorsneden en uitslagen van ruimtelijke figuren zich een beeld vormen van deze figuren;
 • kan oppervlakten en inhouden uitrekenen;
 • weet hoe de grootte van hoeken tot uitdrukking gebracht en gemeten kunnen worden;
 • kent in beperkte mate eigenschappen van meetkundige figuren;
 • kan tabellen, diagrammen en grafieken bij het oplossen van problemen gebruiken en daarbij conclusies formuleren;
 • kan bij een verband tussen grootheden een gegevenstabel en grafiek maken
 • kent van sommige verbanden de vorm van de grafiek en kan dergelijke verbanden uit een gegevenstabel herkennen;
 • kan in beperkte mate omgaan met formules.

 

Inleiding
Functionele niveaus:   [1F]   [2F]   [3F]
Streefniveaus:   [1S]   [2S]   [3S]