3F - rekenen
Vaardigheden referentieniveau 3F rekenen

De leerling:

  • kan alles wat bij 1F en 2F beschreven is;
  • kan de rekenkundige vaardigheden uit 1F en 2F inzetten in complexe situaties, vooral die die aan een beroep gerelateerd zijn;
  • kan beroepsspecifieke meetinstrumenten aflezen en gebruiken, beroepsspecifieke maateenheden gebruiken, werktekeningen in een beroepssituatie lezen en interpreteren, grafische voorstellingen die in een beroepssituatie gangbaar zijn lezen en produceren;
  • kan termen en begrippen uit een beroepssituatie in verband brengen met rekenkundige termen en begrippen;
  • kan numerieke en ruimtelijke informatie uit verschillende bronnen combineren om conclusies te trekken en berekeningen te maken;
  • kan de resultaten hiervan presenteren met behulp van ict.

 

Inleiding
Functionele niveaus:   [1F]   [2F]   [3F]
Streefniveaus:   [1S]   [2S]   [3S]