3S - rekenen
Vaardigheden referentieniveau 3S rekenen

Getallen

De leerling:

 • kan de wetenschappelijke notatie van de rekenmachine gebruiken, ook met negatieve exponenten. Heeft de regels van de rekenkunde paraat en kan deze zonder ICT-middelen uitvoeren, ook voor machten en wortels;
 • kan de correctheid van rekenkundige redeneringen verifiëren, ook op basis van formele rekenregels en eigenschappen;
 • kan adequate (wiskunde) taal en notaties lezen en gebruiken als communicatiemiddel, heeft inzicht in wiskundige notaties en is daarmee in staat kwalitatief te redeneren.

Verhoudingen

De leerling:

 • kan verhoudingen, breuken, decimale getallen en procenten met elkaar in verband brengen in andere domeinen dan reken- of wiskunde;
 • kan redeneren in situaties waarin percentages of verhoudingen voorkomen. Kan in meetkundige problemen verhoudingssituaties herkennen;
 • kan verhoudingssituaties in verband brengen met algebraïsche vormen en uitdrukkingen.

Meten en Meetkunde

Geen gemeenschappelijk niveau vanwege differentiële leerdoelen.

Verbanden

De leerling:

 • kan bij het analyseren en interpreteren van informatie uit tabellen, grafische voorstellingen en beschrijvingen kwalitatief redeneren en daarbij wiskundige notaties en formules gebruiken;
 • kan bij een lineair verband een formule opstellen;
 • kan een exponentieel proces herkennen, met een formule beschrijven en grafisch weergeven;
 • kan evenredige en omgekeerd evenredige verbanden herkennen en gebruiken met hun specifieke eigenschappen;
 • heeft kennis van grafieken en kan uit het verloop, de vorm en de plaats van punten in een grafiek conclusies trekken over de bijbehorende formule;
 • kan snijpunten interpreteren binnen een context;
 • kan uitspraken doen over de rol en betekenis van variabelen en constanten in een formule;
 • kan berekeningen uitvoeren aan processen.

 

Inleiding
Functionele niveaus:   [1F]   [2F]   [3F]
Streefniveaus:   [1S]   [2S]   [3S]