CPS

CPS biedt ondersteuning bij het werken aan taalontwikkeling van het jonge kind.

CPS ondersteunt ook scholen in het primair onderwijs als u de effectiviteit van het taal-leesonderwijs wilt vergroten en het beste wilt halen uit álle leerlingen – de excellente en de taalzwakke.

Ook als u de taalresultaten in het voortgezet onderwijs wilt vergroten kunt u bij CPS terecht. Sleutelwoorden zijn hier: Effectief onderwijs in alle lessen, implementatie referentiekader taal, professionalisering en een permanente inbedding in de organisatie.