Expertisecentrum Nederlands
U kunt bij het Expertisecentrum Nederlands met name terecht als u ondersteuning wenst in voor- en vroegschoolse educatie en het primair onderwijs. Echter u kunt hier ook terecht met uw vragen voor Nederlandse taal in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleiding. Uitgangspunt is dat goed taalonderwijs interactief taalonderwijs is.