KPC Groep
Als u ondersteuning zoekt bij taalbeleid, taalstimulering van jonge kinderen en professionaliseringsvraagtukken in de voor- en vroegschoolse educatie en het primair onderwijs. Maar ook met vragen voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunt bij KPC terecht.