Sprekers
Sprekers referentieniveaus taal

Sinds augustus 2010 zijn de referentieniveaus van kracht in po, vo en mbo. 
Indien u meer wilt weten van de referentieniveaus, dan kunt u bij de volgende onderwijsondersteunende instellingen terecht voor sprekers die u hier meer over kunnen vertellen.
Bent u specifiek op zoek naar sprekers over de referentieniveaus taal, dan kunt u terecht bij het Expertisecentrum Nederlands. Voor rekenen/wiskunde bij het Freudenthal Instituut. Bij de andere instellingen kunt u terecht voor sprekers over de referentieniveaus zowel wat betreft taal als rekenen.
Er zijn ook instellingen gespecialiseerd in een sector. Zo kunt u voor sprekers over de referentieniveaus in het primair onderwijs terecht bij het Steunpunt referentieniveaus taal en rekenen po, voor het voortgezet onderwijs bij het Steunpunt taal en rekenen vo, voor het mbo bij het Steunpunt taal en rekenen mbo en voor volwasseneducatie bij het Steunpunt taal en rekenen ve. CINOP kan u meer vertellen als u informatie wilt over vmbo en mbo. Bij de overige andere instellingen kunt u terecht voor sprekers over de referentieniveaus voor zowel po, vo en mbo.


Sprekers referentieniveaus rekenen