Zorgleerlingen

De referentieniveaus vormen voor alle leerlingen het uitgangspunt, ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, inclusief leerlingen binnen vmbo-bb/kb. Er zijn echter leerlingen die ondanks de inspanningen van de school referentieniveau 1F niet halen op het moment dat het van hen wordt verwacht. Dit kan zijn op alle onderdelen of (binnen) een specifiek domein. Dan kan het nodig zijn om keuzes te maken. Het project Passende perspectieven ondersteunt intern begeleiders en leerkrachten bij het maken van (inhoudelijke) keuzes, zodat deze leerlingen een onderwijsaanbod krijgen dat past bij hun ontwikkelingsperspectief.

Ook nu maken leerkrachten keuzes in het onderwijsaanbod. Dit gebeurt vaak impliciet. Binnen Passende perspectieven worden de keuzes vanuit onderzoek en praktijk geƫxpliciteerd en onderbouwd. Doel is houvast te bieden bij het samenstellen van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die moeite hebben om niveau 1F op 12-jarige leeftijd te halen.

Meer informatie over Passende perspectieven vindt u op de website Passende perspectieven taal & rekenen.

undefined