Pilots CPS

 

Basisvaardigheden; aansluiting po/vo en vo/vervolgonderwijs

In 2007 is CPS onderwijsontwikkeling en advies gestart met het project basisvaardigheden. Dit project richt zich op de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs aan de ene kant en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo aan de andere kant.
Bij ieder van deze overgangen spelen de basisvaardigheden taal en rekenen een cruciale rol. Het wordt echter steeds duidelijker dat een groot deel van de leerlingen moeite heeft met deze vaardigheden. Als gevolg daarvan stromen zij niet zonder problemen door en ook op de afzonderlijke schooltypen zelf ondervinden zij problemen met taal en rekenen.

CPS geeft in dit project aanbevelingen om deze aansluitingen te verbeteren. Deze gaan bijvoorbeeld  over het creëren van een doorlopende lijn taal en rekenen en de praktische implementatie van de referentieniveaus van de commissie Meijerink. Ook is er aandacht voor kwaliteitszorg, helder omschreven resultaten en de opzet van effectieve netwerken als verbeterinstrument.

Inmiddels zijn er twee publicaties verschenen:

Dit jaar ligt de focus van het project op het uitvoeren van pilots met verschillende scholen.

Het Samenwerkingsverband Beroepskolom Stedendriehoek bestaat uit ROC Aventus en vmbo’s uit de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. In totaal gaat het om circa 25 scholen en het netwerk breidt zich nog steeds uit. Doel is onder andere het realiseren van doorlopende leerlijnen taal en rekenen. In ‘oplosgroepen’ taal en rekenen wordt onder andere gewerkt aan de nadere invulling van een reeds bestaand portfolio op de grens van vmbo en mbo. Daarnaast is de opzet van effectieve netwerken van docenten een belangrijk doel.

Het Carmel College in Oldenzaal wil enerzijds de aansluiting primair onderwijs en vmbo verbeteren en anderzijds de aansluiting onderbouw en bovenbouw. Later is de aansluiting vmbo/mbo aan de beurt. Er is aandacht voor een heldere monitoring van de overgangen. Daarnaast wordt er een module ontwikkeld ten behoeve van een onderhoudsuur taal. De transfer van deze module naar de reguliere lessen (en omgekeerd) wordt beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde voor succes.

Wilt u meer weten over deze pilot, dan kunt u contact opnemen met: Janneke Oosterman.