Taaltest referentieniveau 1F
Referentieniveau 1F is het niveau dat leerlingen aan het einde van groep 8 moeten beheersen om de overstap naar het voortgezet onderwijs goed te kunnen maken. Om u een globale indruk te geven van niveau 1F op het gebied van taal hebben we een kleine test opgesteld. Deze treft u hieronder aan.
 De vragen uit de test zijn ontleend aan voorbeelden van de Cito Eindtoets voor ouders en hebben betrekking op de domeinen 'Lezen' en 'Begrippenlijst en taalverzorging' van de referentieniveaus. Na invulling van een aantal vragen ontvangt u uw score en kunt u bij de puntentelling aflezen hoe het ongeveer met uw taalvaardigheden gesteld is. Ook zijn dan alle goede antwoorden aangegeven. 

Let wel! Deze test is alleen bedoeld om een indruk te geven van niveau 1F. Het is géén officiële toets om uw niveau vast te stellen. Aan de test kunnen dan ook geen rechten worden verleend. 

Puntentelling

Elk goed antwoord levert 1 punt op. De maximale score is daarom 10 punten. De feedback op de vragen is als volgt:

10 punten:U beheerst het niveau uitstekend; u heeft alle antwoorden goed
8 - 9 punten:U beheerst het niveau goed
6 - 7 punten:U beheerst het niveau redelijk
4 - 5 punten:U beheerst het niveau matig
0 - 3 punten:U beheerst het niveau onvoldoende

Opgaven

In opgave 1 staat een husselverhaaltje. In een husselverhaaltje staan de zinnen in de verkeerde volgorde. In sommige verhaaltjes staat zelfs een zin die er helemaal niet in hoort te staan. Zet de zinnen in de goede volgorde en beantwoord dan de vraag: wat is de eerste zin?

De opgaven 2 t/m 6 bestaan uit vier zinnen. De vraag is steeds: in welke zin is het schuin- en dikgedrukte woord fout gespeld?

In opgaven 9 en 10 worden vragen gesteld over onderstaande tekst.

1Schaar in vieze bal op poten
2Shrek was een 'kluizenaar' die leefde op het
3platteland van zuidelijk Nieuw-Zeeland, waar hij
4zich verschool in een grot. Veel aandacht voor zijn
5uiterlijk had hij niet, waardoor zijn ongewassen,
6dikke, krullende haar samenklitte tot één grote
7vieze bal. Maar woensdag ging Shrek naar de
8kapper.
9Na een knipbeurt, die op tv te volgen was, woog
10het circa tien jaar oude schaap 27 kilo minder.
11Boer John Perriam zag Shrek als eerste, maar hij
12herkende in de enorme wolmassa niet een schaap.
13Waarschijnlijk heeft Shrek zes jaar lang onder barre
14temperaturen op 1500 meter hoogte in de bergen
15geleefd, waar hij voornamelijk planten at.
16Toen de media lucht kregen van het schaap, werd
17hij naar de tv-studio gehaald voor zijn eerste
18knipbeurt. Shrek gaf geen kik tijdens de 25 minuten
19durende sessie, waarbij onder de bloedhete tv-lampen
20de 'steenharde' wol met een schaar en
21messen werd afgeschoren door professionele
22schaapscheerders. De 27 kilo vacht, waar met
23gemak twintig pakken van gemaakt kunnen
24worden, wordt op internet geveild. PR-mensen
25hebben al interesse getoond voor Shrek, als
26promotor van Nieuw-Zeelandse wol, maar
27waarschijnlijk gaat hij de bergen weer in.
28De schaapscheerder gaf de kale Shrek daarom een
29beschermend jasje mee.