Toetsing havo/vwo

Overzicht invoering toetsing referentieniveaus 3F en 4F

Jaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden / Extra informatie
2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht. Eindexamenprogramma's worden geijkt aan het referentienivau. Syllabi Nederlands zijn aangepast en er is voorbeeldmateriaal ontwikkeld.
2011-2012 Uitslagregel is aangepast: ce-onderdelen moeten gemiddeld ten minste voldoende zijn.

 

 

In 2011 is het examenprogramma Nederlands voor havo/vow voor de invoering van het referentiekader taal en rekenen gewijzigd. De Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo kan helpen bij de vormgeving van het schoolexamen.
2013-2014 Aanpasssing kernvakkenregel: niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) voor eindcijfers Nederlands. Engels en wiskunde.
2014-2015 Op referentieniveaus afgestemd examen Nederlands. In de syllabi Nederlands voor havo en vwo zijn als bijlage voorbeeldexamens opgenomen ter illustratie van de veranderingen van het centraal examen 2015. Lees meer >>
2015-2016

 

 

 

Diagnostische tussentijdse toets.
Aanpassing kernvakkenregel: niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) voor eindcijfers Nederland, Engels en wiskunde.

Aan het eind van het derde jaar.

Klik hier voor informatie over toetsing havo/vwo in relatie tot het domein rekenen.