Toetsing mbo

Overzicht invoering toetsing referentieniveau 2F in entreeopleiding

Jaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden / Extra informatie
2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht.
2012-2013 Pilot centraal ontwikkelde examens taal. De pilotexamens mogen gebruikt worden voor het afnemen van de instellingsexamens.
2014 Besluit over invoering centrale examinering. Op basis van ervaringen opgedaan in de pilot.
2015-2016Invoer van (gedeeltelijke) centrale examinering.
2016-2017Nog geen verplichte centrale examinering.Examinering kan middels een instellingsexamen of centraal examen. Als het 2F centraal examen is gemaakt kan het resultaat op een bijlage bij het diploma worden vermeld.

 

Overzicht invoering toetsing referentieniveaus 2F in mbo-2 en -3

Jaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden / Extra informatie
2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht.
2013-2014 Tweede pilotjaar centraal ontwikkelde examens. Vanaf nu is het verplicht om studenten een bewijs van de behaalde resultaten op de pilotexamens uit te reiken.
Voor het cursusjaar 2013-2014 zijn de volgende weken aangewezen voor de COE’s:
 • 28-10 t/m 6-12 2013
 • 06-01 t/m 14-02 2014
 • 17-03 t/m 25-04 2014
 • Conceptsyllabus taal 2F mbo - 2013
  Met deze syllabus kunt u zich een beeld vormen van wat in de COE wel en niet gevraagd kan worden. De syllabus treedt in werking op 1 augustus 2013. Verantwoording syllabi taal mbo 2013.
 • Meer informatie over de (Centraal ontwikkelde) examens in mbo: CvTE en Steunpunt Taal & Rekenen mbo.
 • Voor Spreken, Gesprekken en Schrijven zijn voorbeeldtoetsen voor 2F niveau beschikbaar. De voorbeeldtoetsen dienen als handreiking en inspiratie bij het vormgeven van de instellingsexamens voor Nederlands.
 • Sinds begin 2013 zijn de nieuwe voorbeeldexamens 2F beschikbaar via ExamenTester. De voorbeeldexamens hebben een geldigheid van één jaar. Meer informatie over de voorbeeldexamens vindt u op de website van Cito.

2014-2015 De generale repetitie centraal ontwikkeld examens Nederlands.
2015-2016 Invoering centraal ontwikkelde examens. Aanpassing uitslagregel. Voor eindcijfer Nederlands tenminste een 5.
Er wordt een cijferdifferentiatie toegepast voor mbo-2.
Aanpassing uitslagregel: eindcijfer Nederlands ten minste een 5.
Het centraal examen mag pas worden afgenomen als ten minste de helft vvan de voor de student geldende studieduur is verstreken.
Bij een 6 of lager heeft de student recht op ten minst één  herkansing (in een volgend tijdvak).
Bij invoering van centrale examinering geldt de uitslagregel zoals die is vastgelegd in het gewijzigd Examen- en Kwalificatiebesluit WEB (Staatsblad, jaargang 2012, nr. 217).
Vmbo-bb leerlingen krijgen één cijferpunt extra ten opzichte van het referentieniveau. Omdat voor het mbo onderhoudsplicht geldt (in dit geval voor referentieniveau 2F), krijgen ook mbo-2 studenten één cijferpunt extra.
Op de resultatenlijst bij het diploma wordt voor mbo-2 voor Nederlandse taal het referentieniveau (2F) en het cijfer (na toepassing van de cijferdifferentiatie) vermeld. Er wordt geen melding gemaakt van de toegepaste cijferdifferentiatie op de resultatenlijst.
Een mbo-2 student die doorstroomt naar mbo-3 kan een vrijstelling krijgen op basis van een 6 (met toepassing van cijferdifferentiatie). De 6 komt dan als resultaat op het diploma te staan.
2016-2017 Aanpassing uitslagregel. Nederlands een 5, conform vmbo.

 

Overzicht invoering toetsing referentieniveau 3F in mbo-4

Jaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden / Extra informatie
2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht.
2013-2014 Generale repetitie centraal ontwikkeld examen Nederlands. Vanaf nu is het verplicht om studenten een bewijs van de behaalde resultaten op de pilotexamens uit te reiken.
Voor het cursusjaar 2013-2014 zijn de volgende weken aangewezen voor de COE’s:
 • 28-10 t/m 6-12 2013
 • 06-01 t/m 14-02 2014
 • 17-03 t/m 25-04 2014
 • Conceptsyllabus taal 3F mbo - 2013
  Met deze syllabus kunt u zich een beeld vormen van wat in de COE wel en niet gevraagd kan worden. De syllabus treedt in werking op 1 augustus 2013. Verantwoording syllabi taal mbo 2013.
 • Meer informatie over de (Centraal ontwikkelde) examens in mbo: CvTE en Steunpunt Taal & Rekenen mbo.
 • Voor Spreken, Gesprekken en Schrijven zijn voorbeeldtoetsen voor 3F niveau beschikbaar. De voorbeeldtoetsen dienen als handreiking en inspiratie bij het vormgeven van de instellingsexamens voor Nederlands.
 • Sinds begin 2013 zijn de nieuwe voorbeeldexamens 2F beschikbaar via ExamenTester. De voorbeeldexamens hebben een geldigheid van één jaar. Meer informatie over de voorbeeldexamens vindt u op de website van Cito.
 • 2014-2015 Invoering centraal ontwikkeld examen Nederlands. Aanpassing uitslagregel: gestart vóór 1-8-2012 ten minste een 5 voor Nederlands, Gestart op of na 1-8-2012 nie tmeer dan één onvoldoende (ten minste een 5) voor Nederlands en Engels.
  Het centraal examen mag pas woden afgenomen als ten minste de helft van de voor de student geldende studieduur is verstreken.
  Bij een 6 of lager heeft de student recht op ten minste één herkansing (in een volgend tijdvak).
  Bij invoering van centrale examinering geldt de uitslagregel zoals die is vastgelegd in het gewijzigd Examen- en Kwalificatiebesluit WEB (Staatsblad, jaargang 2012, nr. 217).
  2015-2016 Aanpassing uitslagregel: gestart vóór 1-8-2012 ten minst een 5 voor Nederlands. Gestart op of na 1-8-2012: niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) voor Nederlands en Engels.

  Klik hier voor informatie over toetsing mbo in relatie tot het domein rekenen.